Skarbiec liturgii - kolekta Uroczystości Narodzenia Pańskiego

Piotr Alabrudziński

dodane 23.12.2009 10:46Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka
i w jeszcze cudowniejszy sposób
odnowiłeś jego godność,
daj nam uczestniczyć w bóstwie Twojego Syna,
który przyjął naszą ludzką naturę.
Któy z Tobą żyje i króluje...


Skrajni ewolucjoniści próbują promować teorię, jakoby człowiek powstał w wyniku ciągu przemian osobników różnych gatunków, bez udziału i mocy Boga. Skutkiem tego jest również pogląd dotyczący jego godności. Ona także podlega ewolucji. Jest tylko pewnym przywilejem, który nie jest dostępny każdemu. Nie ma go małe dziecko, jeszcze w łonie matki, nie ma go człowiek cierpiący, u kresu swego życia, nie ma go także ten, kto na przykład cierpi z powodu własnych uzależnień. Dzisiejsza kolekta Mszy w dzień mówi natomiast, że stworzenie człowieka i jego godność mają zupełnie inny, niepojęty punkt odniesienia, a jest nim sam Bóg. To przedziwne i cudowne, co uczynił człowiekowi. I na tym jednak nie chce poprzestać. On wzywa mnie do pełni, tej pełni, którą sam jest. Nie chce być tylko początkiem, choć jest Nim w pełni. Chce być także i Końcem. Aby tak jednak było, aby móc się Nim cieszyć, trzeba tylko i aż jednego. Wybrać Go i wciąż wybierać jako Centrum i Treść swojego życia.


Tagi: