Objawienie Pańskie

ks. Piotr Alabrudziński

dodane 05.01.2018 20:00

Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy...

Henryk Przondziono/Agencja GN Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Kancjonał z ok. 1535 roku.

...objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana...

Na pierwszą gwiazdkę czekamy w Wigilię Narodzenia Pańskiego, żeby móc zasiąść do stołu z najbliższymi. Tymczasem to dziś jest swego rodzaju święto pierwszej gwiazdy, tej, która dziś, nie kiedyś, dawno temu, ale właśnie dziś wskazuje drogę do Chrystusa. Święty Paweł mówi, że można poznać niezmierzonego Boga, Stwórcę, z piękna stworzenia. Można poznać, ale nie można się na tym zatrzymać. Poznając kogoś, wchodzę z nim w relację, ale żadna relacja nie może opierać się na samej tylko powierzchowności. Musi być coś głębiej. Pierwszy zachwyt musi znaleźć odbicie w zaangażowaniu, w dalszej drodze. Znajomych rozpoznajemy głównie po twarzy, a przynajmniej, spotykając się z nimi, wolimy rozmawiać twarzą w twarz. Bóg proponuje mi coś podobnego, On, najlepszy Przyjaciel. Pozostaje jednak pytanie – co będzie jeśli to ja cały czas będę obracał się do Niego plecami? Czy dalej można Go winić za milczenie?...