Kontemplacja dla niemal każdego

a.

publikacja 01.10.2003 11:19

„Odpręż się!”, „Trzy głębokie oddechy”, „Kręcenie głową”, „Kontrolowane rozluźnienie ciała”, „Ćwiczenie całkowitego rozluźnienia ciała”. Z jakiej książki pochodzą te tytuły rozdziałów i podrozdziałów? Podręcznika jogi? Nie. Z książki o modlitwie napisanej przez katolickiego mnicha. Książki opatrzonej kościelnym „imprimatur”.Tytuł książki amerykańskiego trapisy M. Basila Penningtona OSO też jest intrygujący: „Modlitwa prowadząca do środka. Powrót do starochrześcijańskiej metody modlitwy”.

O co tu chodzi? O. Pennington wyjaśnia: „To właśnie jest przedmiotem mojego zainteresowania: ułatwić i wprowadzić w modlitwę kontemplacyjną i w jej regularne praktykowanie”.

Kontemplacja wielu wierzącym wydaje się formą modlitwy przeznaczoną jedynie dla wybranych, niedostępną „zwykłemu wiernemu”, wymagającą wyjątkowych predyspozycji, ogromnego wysiłku woli i ducha. To prawda, że istnieją ludzie, którzy mają ogromne trudności z modlitwą kontemplacyjną i nie jest ona ich szczególnym powołaniem. Jednak wcale nie stanowią oni większości. Książka o. Penningtona pokazuje, że jest ona dostępna dla wielu spragnionych modlitwy ludzi.

„Modlitwa prowadząca do środka jest – pod jednym względem – bardzo prostą metodą, techniką – jeśli lubisz to słowo – majacą na celu nawiązanie kontaktu z tym, co rzeczywiste, co istnieje. Jej praktykowanie służy nie tylko ożywieniu czterdziestu minut w ciągu naszego dnia, lecz ma otworzyć nas na sposób życia «ze środka», z całej pełni naszego prawdziwego ja. Ma być ścieżką, która nas do takiego sposobu życia prowadzi” – tłumaczy amerykański trapista.

O. M. Basil Pennington OCSO, urodził się w 1931 roku w Nowym Jorku, jest trapistą, od 2001 r. pełni funkcję opata Opactwa Matki Bożej od Ducha Świętego w Conyers, w Georgii. Studiował teologię i prawo kanoniczne w Rzymie, uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II i w przygotowywaniu nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego. Światową sławę zyskał jednak jako propagator kontemplacyjnej metody modlitewnej, zwanej „modlitwą prowadzącą do środka” (centering prayer). Jest ona uwspółcześnioną formą modlitwy starożytnych Ojców Kościoła.

Centering prayer zapoczątkowała potężny ruch modlitewny w Kościele katolickim, dowodząc, że kontemplacja i doświadczenie mistyczne mogą być częścią życia duchowego każdego chrześcijanina i odpowiadają na jego podstawowe duchowe potrzeby.

Książka jest rzeczywistym podręcznikiem metody modlitewnej, przynosząc nie tylko szereg rozważań teoretycznych, ale również mnóstwo praktycznych wskazówek.