Modlitwy do św. Stanisława Kostki

publikacja 15.09.2009 23:06

Liturgiczny obchód - 18 września

Modlitwy do św. Stanisława KostkiTriduum do św. Stanisława Kostki

O najukochańszy mój Święty Stanisławie, wzorze miłości i niewinności! Ja, sługa twój, polecam tobie duszę moją i oddaję, ci w szczególną opiekę młodość moją. Proszę cię przez miłość, którą miałeś ku Jezusowi i którą ci nawzajem okazywał, gdy ci się dał w postaci dzieciątka na łonie twoim piastować, i dwukrotnie przez posługę Aniołów twe serce młodzieńcze Najświętszym Sakramentem posilić raczył, oraz przez miłość Najświętszej Maryi Panny, która w ostatniej twej godzinie duszę twą czystą do nieba wzięła, zachowaj mnie od wszelkiego grzechu i uproś mi wstręt i nienawiść do niego. Wyjednaj mi, opiekunie drogi, anielską czystość serca i prawdziwe męstwo w chwilach pokus i walki o tę cnotę. Racz mi wyjednać prośbami swoimi, ażeby mnie nikt i nic w świecie, ani nawet śmierć sama, nie mogły od gorącej miłości Zbawiciela mego i Jego wiary świętej oderwać. Racz mi ubłagać żywą wiarę i gorącą miłość Pana Jezusa, utajonego w Najświętszym Sakramencie, abym nie żył bez zasilania się tym niebieskim pokarmem i w ostatniej chwili, podobnie jak ty, został nim wzmocniony, a za przyczyną Najświętszej i wniebowziętej Maryi, Matki twojej, a naszej Królowej, szczęśliwej doczekał się śmierci. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Wszechmogący wieczny Boże, który Swą władzę rozciągasz nad żywymi i umarłymi, który okazujesz miłosierdzie wszystkim, co dzięki swej wierze i dobrym uczynkom mają należeć do Ciebie, najpokorniej Cię błagamy, aby ci, za których się modlimy, czy na tym świecie żyją, czy też przeszli już do wieczności, za przyczyną wszystkich Świętych Twoich, dostąpili z Twej łaskawości przebaczania wszystkich swoich grzechów. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

P. Pan z wami.
W. I z duchem Twoim.
P. Niech nas wysłucha Pan wszechmogący i miłosierny.
W. Amen.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Modlitwa o cnotę czystości

O najczystszy opiekunie mój, święty Stanisławie, aniele czystości, weselę się z tobą szczególniejszym darem czystości panieńskiej, zdobiącym ciało twe niepokalane, a błagam cię najpokorniej, byś mi wyjednał moc przeciw pokusom nieczystości i natchnął mnie ciągłą czujnością w strzeżeniu cnoty najchwalebniejszej i najmilszej Bogu.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Modlitwa o cnotę miłości

O najlitościwszy opiekunie mój, święty Stanisławie, serafinie miłości; weselę się z tobą gorejącym płomieniem miłości, który czyste i niewinne serce twoje stale wznosił ku Bogu i zjednoczył z Bogiem, a błagam cię najpokorniej, byś mi wyjednał tyle ognia miłości Bożej, iżby wypalił we mnie wszelkie przywiązanie ziemskie, a zapalił mnie całego samą tylko miłością niebieską.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa o dobrą śmierć

O najmilszy i najmożniejszy opiekunie mój, święty Stanisławie, aniele czystości i serafinie miłości, weselę się z tobą twoją najszczęśliwszą śmiercią, spowodowaną gorącym pragnieniem oglądania w niebie Maryi wniebowziętej, a sprawioną najwyższym aktem miłości twej ku niej. Składam dzięki Maryi, że raczyła spełnić w ten sposób pożądanie twoje; a ciebie błagam przez zasługi błogosławionej śmierci twojej, abyś śmierci mojej był rzecznikiem i obrońcą moim. Ach, wstawże się za mną do Maryi dla wyjednania mi śmierci, jeżeli nie tak szczęśliwej jako twoją; tedy przynajmniej dobrej i spokojnej, pod opieką Maryi, najmilszej, orędowniczki mojej. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

O miłość do Maryi

Boże, któryś Stanisława świętego w cnocie nieskalanej czystości zachował i serce jego serdeczną synowską miłością ku najświętszej Matce Zbawiciela, Maryi Pannie, zapalić raczył, udziel nam łaskawie, abyśmy przez jego zasługi i przyczynę w prawdziwej niewinności i czystości duszy i ciała tobie służąc, codziennie w nabożeństwie ku Maryi postępować mogli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
R. Amen.