4. Niedziela Wielkanocna

publikacja 28.04.2007 21:57

Wprowadzenie do liturgii

Niedziela Dobrego Pasterza jest dziękczynieniem za Tego, który nam służy w Kościele i przez Kościół. Jest także dniem modlitwy o powołania do pasterskiego posłannictwa Chrystusa. Przyjmijmy więc służbę Chrystusa i prośmy za prezbiterów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Obmyjmy swe szaty we Krwi Baranka, przez wyznanie grzechów i prośbę o przebaczenie.


Wprowadzenie do liturgii słowa

Chrystus wypełnia wobec nas posługę Pasterza i Nauczyciela. Słuchajmy Jego słowa, abyśmy nie zginęli i doszli do celu naszej wiary. Niech to słowo będzie dla nas źródłem życia i stałym pokarmem wiary.

Przed prefacją

Dziękujmy Bogu, że w naszych czasach możemy uczestniczyć w tajemnicy paschalnej, sprawowanej i uobecnianej w tej Eucharystii. Dziękujmy, że i dla nas rozbrzmiewa głos Dobrego Pasterza Jezusa.

Przed rozesłaniem

Aby nikt nas nie wyrwał z ręki Boga, musimy trwać przy Chrystusie, słuchać Jego słowa i przyjmować sakramenty zbawienia. Niech nam towarzyszy błogosławieństwo Boga, niech towarzyszy ono całemu Kościołowi, aby wszędzie była głoszona Ewangelia.