Niedziela Chrztu Pańskiego

publikacja 28.12.2020 19:14

Chrzest Chrystusa uniżeniem Boga i wywyższeniem człowieka. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Chrzest św. jest przejściem z ciemności grzechu do jasności życia w Bogu. Sam Chrystus przychodzi do nas, aby objawić moc Swojego Ojca. Chrzci nas Duchem Świętym i mocą. Przychodzi dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy są pod władzą diabła. Za grzechy i wykroczenia przeciw przyrzeczeniom złożonym na chrzcie przeprośmy teraz Chrystusa Pana.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Obecny wśród nas Chrystus przychodzi teraz w swoim słowie. Z pierwszego czytania z Księgi Izajasza dowiemy się o Słudze Pańskim — Chrystusie, którego Bóg ustanowił światłością dla narodów. W Ewangelii usłyszymy o chrzcie Pana Jezusa udzielonym Mu przez św. Jana. W drugim czytaniu z Dziejów Apostolskich św. Piotr mówi o Jezusie — Synu Bożym, którego Bóg namaścił Duchem Świętym. Przyjmijmy słowo Boże, które ma moc zbawić nasze dusze.

Modlitwo powszechna

Do Boga, który zawsze wysłuchuje naszych modlitw, zanieśmy prośby, błagając Go:

  1. Za Kościół święty, aby jako wspólnota ochrzczonych głosił światu Słowo, które stało się Ciałem. R. Wysłuchaj, Panie, modlitwy ochrzczonych.
  2. Za Ojca świętego i całe duchowieństwo, aby było znakiem Chrystusa we współczesnym świecie.
  3. Za ludzi, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, aby spotkali na swej drodze tych, którzy ich do Niego doprowadzą.
  4. Za narody dotknięte wojną, by nadszedł dla nich upragniony czas pokoju.
  5. Za ludzi głodnych, chorych i cierpiących, aby narody bogate pospieszyły im z pomocą.
  6. Za zmarłych NN., aby Pan pozwolił im oglądać swoje oblicze.
  7. Za nas samych, abyśmy wpatrzeni w umiłowanego Syna, zawsze słuchali słów Jego Ojca.

Boże Ojcze, Ty przez sakrament chrztu sprawiłeś, że staliśmy się Twoimi dziećmi. Wysłuchaj nas i przyjdź nam z pomocą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed prefacją


Dziękujemy Bogu za dar chrztu świętego, dzięki któremu staliśmy się podobnymi do naszego Ojca. Dziękujmy za to, że my sami jesteśmy Jego świątynią.

Przed rozesłaniem

Na drogę codziennego świadczenia o tym, że jesteśmy chrześcijanami, przyjmijmy błogosławieństwo Trójjedynego Boga.