Komentarze do Liturgii - 2. Niedziela Wielkanocna

Łukasz Kubacki

publikacja 17.04.2009 00:29

Dives in misericordia


WPROWADZENIE DO LITURGII

Bóg naiwny i łatwowierny przejdzie każdą z trudnych dróg dla ciebie, nie uwierzy że to źle cię kochać, nie przestanie wierzyć w cud w twoim życiu, On dla Ciebie dojdzie tam gdzie innym zabraknie sił. On jeden zawsze wierny. Choć jest naiwny, choć łatwo wierzy w twoją obietnicę zmiany życia, choć wie że złamiesz ją za kilka sekund to jednak kocha Cię, kocha bezgranicznie. Nie ma takiej sytuacji w której nie był byś kochany. Bóg cię kocha. Nie masz się czego bać! Nie musisz się już bać!

Jego dotyk może uzdrowić tę miłość której nie otrzymałeś od najbliższych. Choćby miłość ojca, matki czy małżonka zawiodła- Bóg nie zawiódł. Kocha Cie nie miłością tandetną, odpustową, miłością prostytutki, czyli chwilową i za pieniądze, ale miłością okupioną krzyżem, miłością miłosierną. Nikt nie musi stawać się lepszy, bogatszy a nawet nie musi być bez grzechu by zasłużyć na tę miłość, On kocha każdego; dobrych i złych. A więc w sercu Boga jest też miejsce dla Ciebie.

Skoro Bóg potrafi kochać to można Go też zranić, przeprośmy Go więc za to, że jesteśmy tak bezwzględni i bezlitośni w odpowiedzi na Jego zakochanie.

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Dwa tysiące lat temu tym co wyróżniało chrześcijan spośród innych była miłość. Taka prosta i zwyczajna, że aż codzienna. „Wszystko mieli wspólne”, „nikt nie cierpiał niedostatku”. Po dwóch wiekach świat się nie zmienił, ale chrześcijanie tak. Jest w nich jakby mniej miłości do siebie nawzajem, a więcej jadu, złośliwości, zazdrości i podejrzliwości. Obdarowani darem świadomości miłości Boga do nas, zapominamy, że ta świadomość zobowiązuje do miłości tak Boga jak i tego człowieka który siedzi obok nas w ławce, którego mijamy obojętnie na ulicy. Nie potrzeba nam wielkich manifestacji, wymachiwania ze złością różańcem, okrzyków czy reklam byśmy my uczniowie Jezusa dali świadectwo naszej wiary w Boga. Wystarczy drobny gest naszej miłości i solidarności braterskiej by świat w zadumie stanął i zapłakał. Nie potrzeba wiele, tylko kochać miłością prostą i zwyczajną, miłością powszednią, tak by świat uwierzył w Jezusa, by nikt – podobnie jak św. Tomasz - nie musiał czekać na cud, by móc włożyć palce w miejsce gwoździ, ale by świadectwo naszej wzajemnej troskliwej miłości otworzyło oczy na Boga czekającego i kochającego.

PRZED PREFACJĄ

Dziękujmy Panu bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki.

PRZED ROZESŁANIEM

Bóg pouczył nas swoim Słowem jak mamy żyć, nakarmił nas swoim Ciałem, napoił swoją Krwią i tak przygotowanych posyła nas na ścieżki ukochanego przez Niego świata byśmy pomogli Mu w szukaniu tych, których nie było podczas gdy On przyszedł do wieczernika.

MODLITWA WIERNYCH

Ufni, że Bóg kocha nas pomimo naszych grzechów przedstawmy Mu nasze prośby:

  1. Za Papieża Benedykta.
  2. Za nowo ochrzczonych.
  3. Za wątpiących w Boga z powodu grzechów chrześcijan.
  4. Za zmarłych.
  5. Za nas samych.

Boże w miłosierdziu swoim nieprzebrany zmiłuj się nad nami, zetrzyj nasze złości, osusz nasze łzy, oczyść brudu w którym nas grzech trzyma, byśmy się mogli Tobie podobać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.