II Niedziela Adwentu

ks. Tomasz Fischer

publikacja 01.12.2021 21:23

Przygotujcie drogę Panu. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.


Wstęp do liturgii

Dwa tysiące lat temu nad Jordanem, Jan Chrzciciel wołał: „Przygotujcie drogę Panu…”, w ten sposób zapowiadał nadejście Mesjasza. I stało się coś niezwykłego, wielu ludzi zmieniło swoje życie tylko dlatego, że chcieli być blisko Boga, chcieli doświadczyć Jego obecności wtedy, kiedy miał przyjść.
Przychodzimy na Eucharystię, do źródła Bożej łaski, aby usłyszeć wołanie: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”, bo przyjście Zbawiciela jest już bliskie.

Wspólnie z Janem Chrzcicielem wyprostujmy drogi naszego życia Jezusowi, który przychodzi w tej Eucharystii.

Wstęp do liturgii słowa

Otwórzmy teraz Księgę Pisma Świętego, poprzez którą sam Bóg do nas mówić będzie. W pierwszym czytaniu prorok Baruch zachęca nas do radosnego oczekiwania na przyjście Pana, dla którego mamy przygotować drogę i wyprostować wszystkie ścieżki dla Niego.

W drugim czytaniu dowiemy się, że Bóg pragnie naszego zbawienia. Zbawienie proponowane przez Stwórcę jest owocem sprawiedliwości, które zostanie nam dane w czasie sądu wtedy kiedy Chrystus przyjdzie w swej chwale.

Jan Chrzciciel na kartach Ewangelii według świętego Marka wzywa każdego człowieka do nawrócenia i poprawy życia, bo nadejście tak długo Oczekiwanego jest już bliskie.

Modlitwa wiernych

Dobremu Bogu przedstawmy nasze prośby:

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby z radością oczekując na powtórne przyjście Chrystusa, wzywał wszystkich ludzi do nawrócenia i poprawy życia. Ciebie prosimy.
  2. Módlmy się za tych, którzy zagubili drogę do Boga, aby czas Adwentu pozwolił im odnaleźć właściwą drogę do Niego. Ciebie prosimy.
  3. Módlmy się za Kościół na Wschodzie, aby radosną nowinę Ewangelii, mógł swobodnie głosić wszystkim ludziom. Ciebie prosimy.
  4. Módlmy się za nasze rodziny, aby w tym świętym czasie, jak najlepiej przygotowały się na świętowanie narodzin Zbawiciela. Ciebie prosimy.
  5. Módlmy się za rekolekcjonistów i spowiedników, aby w tym czasie Adwentu równali drogi ludzkich sumień na przyjście Pana. Ciebie prosimy.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy nie zmarnowali czasu oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy.

Wszechmogący Boże, Ty zawsze jesteś blisko nas. Wysłuchaj naszych próśb, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Przed prefacją


Uwielbiajmy Boga za to, że przychodzi do nas w Chlebie Życia, podczas każdej Eucharystii.

Przed rozesłaniem

Idźmy z radością do naszych rodzin, środowisk i zakładów pracy, głosząc radosną nowinę, że przyjście Pana jest już bliskie.

Boże błogosławieństwo, które za chwilę przyjmiemy z rąk kapłana, niech pobudzi naszą wiarę, dzięki której będziemy mogli wyprostować wszystkie zakręty na drodze do nieba.