Wiadomości ogólne

publikacja 07.08.2006 15:00

 

 

Rok liturgiczny czy kościelny?

 

  • Rok kościelny u luteran
    W Kościele ewangelicko-augsburskim rok kościelny określany jest jako "chrześcijański podział czasu ustanowiony przez Kościół, w którym zwiastowane jest zborowi poselstwo o zbawieniu w Jezusie Chrystusie". Podobnie jak w Kościele katolickim, rozpoczyna się pierwszą niedzielą Adwentu.
  •  

  • Rok kościelny w Kościele prawosławnym
    Do I wojny światowej we wszystkich Kościołach prawosławnych obowiązywał kalendarz juliański (tzw. stary styl), wprowadzony przez Juliusza Cezara w 46 r. przed Chrystusem. Kościół prawosławny nie przyjął reformy kalendarza wprowadzonej przez papieża Grzegorza XIII w 1582 roku (tzw. nowy styl).