Propozycje śpiewów - XXVII Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

dodane 03.10.2017 20:57

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Chwalcie Pana wszyscy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Mszę Świętą rozpocznijmy śpiewem „Chwalcie Pana wszyscy”, który wyraża myśl antyfony na wejście: „Panie, wszystko podlega Twej władzy * i nikt nie może sprzeciwić się Twej woli. * Ty bowiem stworzyłeś wszystko: * niebo i ziemię, i cokolwiek istnieje w przestworzach niebios. * Ty jesteś Panem wszechświata”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Idźcie na cały świat (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Prośmy Pana Boga, aby posłał swoich robotników, którzy przyniosą obfity owoc i śpiewajmy pieśń „Idźcie na cały świat”.
 
Śpiew na Komunię:
Ciebie całą duszą pragnę (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Antyfony na Komunię Świętą brzmią: „Dobry jest Pan dla tych, którzy Mu ufają, * dla duszy, która Go szuka” oraz „Ponieważ jeden jest Chleb, * przeto my wszyscy tworzymy jedno Ciało. * Wszyscy bowiem bierzemy z jednego Chleba * i pijemy z jednego Kielicha”. Przyjmując Najświętsze Ciało Zbawiciela śpiewajmy zaproponowane pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (zwrotki od nr 1 do nr 8)
Uwielbiajmy Pana Boga śpiewem pieśni „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”.
 
Śpiew na zakończenie:
Zawitaj, Królowo Różańca świętego (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem ku czci Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.