Propozycje śpiewów - 18 października

oprac. Piotr Braun

dodane 10.10.2017 21:36

Św. Łukasza Ewangelisty. uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Chrystus, Chrystus to nadzieja (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Liturgię dzisiejszego święta rozpocznijmy śpiewem „Chrystus, Chrystus to nadzieja”, nawiązując tym samym do introitu: „Pełne wdzięku są słowa zwiastuna radosnej nowiny, * który ogłasza pokój i obwieszcza zbawienie”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Panie, umocnij wiarę naszą (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Podczas procesji z darami śpiewajmy pieśń „Panie, umocnij wiarę naszą”, której trzecia zwrotka nawiązuje do Ewangelii.
 
Śpiew na Komunię:
Bliskie jest Królestwo Boże (zwrotki od nr 1 do nr 8)
W czasie Komunii Świętej śpiewajmy pieśń „Bliskie jest Królestwo Boże”, której refren wyraża myśl antyfony komunijnej: „Pan wysłał uczniów, aby wszędzie głosili: * Przybliżyło się do was Królestwo Boże”.
 
Śpiew po Komunii:
Boże, zmiłuj się nad nami (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W kolekcie słyszeliśmy prośbę, aby wszystkie ludy oglądały zbawienie. Dlatego po Komunii Świętej śpiewajmy wskazane zwrotki pieśni „Boże, zmiłuj się nad nami”.
 
Śpiew na zakończenie:
Błogosław, Panie, nas (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Na zakończenie Mszy Świętej zaśpiewajmy pieśń „Błogosław, Panie, nas”, nawiązując tym samym do Ewangelii.