Propozycje śpiewów - 28 października

oprac. Piotr Braun

dodane 25.10.2017 21:15

Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Boże, obdarz Kościół Twój (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Nawiązując do antyfony na wejście: „Bóg z miłości wybrał Szymona i Judę Tadeusza na Apostołów * i dał im wieczną chwałę” oraz do kolekty, rozpocznijmy Mszę Świętą śpiewem „Boże, obdarz Kościół Twój”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Idźcie na cały świat (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W Ewangelii słyszeliśmy opis powołania Apostołów, dlatego podczas procesji z darami zaśpiewajmy „Idźcie na cały świat”.
 
Śpiew na Komunię:
Jezu, Jezu do mnie przyjdź (zwrotki od nr 1 do nr 6)
W czasie Komunii Świętej zaśpiewajmy pieśń „Jezu, Jezu do mnie przyjdź”, która nawiązuje do antyfony: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, * a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, * i będziemy u niego przebywać”.
 
Śpiew po Komunii:
Głoś imię Pana (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Po Komunii Świętej zaśpiewajmy pieśń „Głoś imię Pana”, nawiązując do psalmu responsoryjnego.
 
Śpiew na zakończenie:
Posyłam was na pracę (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Liturgię dzisiejszego święta zakończmy śpiewem „Posyłam was na pracę”.