Propozycje śpiewów - XXX Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

dodane 25.10.2017 21:23

Rocznica poświęcenia kościoła własnego (do wyboru).

XXX Niedziela Zwykła A

(W katedrach i kościołach, których data poświęcenia jest znana)
 
Śpiew na wejście:
Serce me do Ciebie wznoszę (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Wyraźmy myśl antyfony na wejście („Niech się weseli serce szukających Pana. * Rozważajcie o Panu i Jego potędze, * zawsze szukajcie Jego oblicza”) śpiewem „Serce me do Ciebie wznoszę”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Przykazanie nowe daję wam (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W Ewangelii słyszeliśmy o największym przykazaniu, jakie jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Dlatego w czasie przygotowania darów śpiewajmy „Przykazanie nowe daję wam”.
 
Śpiew na Komunię:
Dałeś nam Chleb z nieba (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Panie, dobry jak chleb (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Na XXX Niedzielę Zwykłą Kościół daje nam dwie antyfony komunijne: „Będziemy się radować ze zbawienia * i wielbić imię Pana Boga naszego” oraz „Chrystus nas umiłował * i samego siebie wydał za nas w ofierze * na wdzięczną wonność Bogu”. Przyjmując Ciało Zbawiciela śpiewajmy „Dałeś nam Chleb z nieba” i/lub „Panie, dobry jak chleb”.
 
Śpiew po Komunii:
Chlebem życia posileni (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Po Komunii Świętej zaśpiewajmy pieśń „Chlebem życia posileni”.
 
Śpiew na zakończenie:
Matko Różańca świętego (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem ku czci Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.

Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego

(W kościołach, których data poświęcenia jest nieznana)
 
Ze względu na możliwość wyboru przez Celebransa czytań spośród kilkunastu zaproponowanych przez Lekcjonarz Mszalny (t. VI) na rocznicę poświęcenia kościoła własnego, niniejsze propozycje śpiewów zostały opracowane na podstawie formularza mszalnego i prefacji.
 
Śpiew na wejście:
Jak miłe przybytki nam dał (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Na początku Mszy Świętej zaśpiewajmy pieśń „Jak miłe przybytki nam dał”, rozważając antyfonę na wejście: „Pełen majestatu jest Bóg w swojej świątyni, * Bóg naszych ojców sam daje swojemu ludowi potęgę i siłę. * Niech będzie Bóg błogosławiony”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Boże, obdarz Kościół Twój (zwrotki nr 2, 3, 5)
W prefacji usłyszymy o Kościele, który „rozwija się jako Mistyczne Ciało Chrystusa, * aż osiągnie swoją pełnię * w błogosławionym pokoju w niebieskim Jeruzalem”. Dlatego w czasie procesji z darami ofiarnymi zaśpiewajmy wskazane zwrotki pieśni „Boże, obdarz Kościół Twój”.
 
Śpiew na Komunię:
Przygotuję Ci serce, o Chryste (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Dobry Jezu, racz wysłuchać (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Podczas Komunii Świętej śpiewajmy powyższe pieśni, które nawiązując do antyfony na Komunię Świętą: „Jesteśmy świątynią Boga i Duch Boży w nas mieszka. * Świątynia Boga jest święta, * a my nią jesteśmy”.
 
Śpiew po Komunii:
O Boże, dzięki Ci składamy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Dziękujmy dobremu Bogu, że pozostał z nami pod postacią Chleba oraz że jednoczy nas w swoim Kościele.
 
Śpiew na zakończenie:
Pieśń o tytule kościoła
Nie rzucim, Chryste (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem pieśni o tytule kościoła lub śpiewem hymnu „Nie rzucim, Chryste”.