Propozycje śpiewów - 2 listopada

oprac. Piotr Braun

publikacja 29.10.2017 18:59

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Propozycje uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Pierwsza Msza

Śpiew na wejście:
O, potężny Królu, Chryste (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Introit pierwszej Mszy Dnia Zadusznego brzmi: „Jezus umarł i zmartwychwstał, * a Bóg przez Niego przywróci do życia tych, którzy umarli w Jezusie. * Jak w Adamie wszyscy umierają, * tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni”. Wyraźmy jego treść śpiewem hymnu „O, potężny Królu, Chryste”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Jezu, w Ogrójcu mdlejący (zwrotki nr 1, 7, 8, 10, 11)
W nawiązaniu do Ewangelii o śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, podczas przygotowania darów śpiewajmy „Jezu, w Ogrójcu mdlejący”.
 
Śpiew na Komunię:
Jam jest Chleb Życia (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Communion pierwszej Mszy Dnia Zadusznego brzmi: „Ja jestem zmartwychwstanie i życie, * kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie, * a każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. Wyraźmy jego treść śpiewem pieśni „Jam jest Chleb Życia”.
 
Śpiew po Komunii:
Ja jestem zmartwychwstanie (3 razy)
Po Komunii Świętej zaśpiewajmy antyfonę z Obrzędów pogrzebu „Ja jestem zmartwychwstanie”, nawiązując tym samym do liturgii Słowa Bożego.
 
Śpiew na zakończenie:
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia (1 raz)
Zgodnie z wielowiekową tradycją, Mszę Świętą zakończmy śpiewem pieśni ku czci Najświętszej Maryi Panny.

Druga Msza

Śpiew na wejście:
Racz wiekuiste dać odpoczywanie (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Introit drugiej Mszy Dnia Zadusznego brzmi: „Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, * a światłość wiekuista niechaj im świeci”. Wyraźmy jego treść śpiewem „Racz wiekuiste dać odpoczywanie”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Mój Odkupiciel, Chrystus Zmartwychwstały (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W nawiązaniu do Ewangelii o wskrzeszeniu Łazarza, podczas przygotowania darów śpiewajmy „Mój Odkupiciel, Chrystus Zmartwychwstały”.
 
Śpiew na Komunię:
Wieczny odpoczynek (z psalmem Zmiłuj się nade mną, Boże)
Communion drugiej Mszy Dnia Zadusznego brzmi: „Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie, * wśród Świętych Twoich na wieki, * bo jesteś pełen dobroci. * Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, * a światłość wiekuista niechaj im świeci, * wśród Świętych Twoich na wieki, * bo jesteś pełen dobroci”. Wyraźmy jego treść śpiewem antyfony pogrzebowej „Wieczny odpoczynek” z psalmem „Zmiłuj się nade mną, Boże”.
 
Śpiew po Komunii:
Duszo Chrystusowa, uświęcaj mnie (1 raz)
Po Komunii Świętej zaśpiewajmy pieśń „Duszo Chrystusowa, uświęcaj mnie”.
 
Śpiew na zakończenie:
Salve Regina, zawitaj Królowo (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Zgodnie z wielowiekową tradycją, Mszę Świętą zakończmy śpiewem pieśni ku czci Najświętszej Maryi Panny.

Trzecia Msza

Śpiew na wejście:
Mój Odkupiciel, Chrystus Zmartwychwstały (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Introit trzeciej Mszy Dnia Zadusznego brzmi: „Bóg, który wskrzesił z martwych Jezusa Chrystusa, * przywróci do życia nasze śmiertelne ciało, mocą mieszkającego w nas swojego Ducha”. Wyraźmy jego treść śpiewem „Mój Odkupiciel, Chrystus Zmartwychwstały”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Jam gościem na tym świecie (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W nawiązaniu do Ewangelii o przygotowaniu dla nas miejsca w niebie, podczas przygotowania darów śpiewajmy „Jam gościem na tym świecie”.
 
Śpiew na Komunię:
W gniewu dzień (zwrotki od nr 1 do nr 10)
Communion trzeciej Mszy Dnia Zadusznego brzmi: „Oczekujemy naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, * który przekształci nasze ciała śmiertelne * na podobne do swojego ciała uwielbionego”. Wyraźmy jego treść śpiewem sekwencji „Dies irae”.
 
Śpiew po Komunii:
O Panie, Tyś moim Pasterzem (zwrotki nr 1, 4)
Po Komunii Świętej zaśpiewajmy pieśń „O Panie, Tyś moim Pasterzem”, nawiązując tym samym do Ewangelii.
 
Śpiew na zakończenie:
Salve, salve, salve Regina (1 raz)
Zgodnie z wielowiekową tradycją, Mszę Świętą zakończmy śpiewem pieśni ku czci Najświętszej Maryi Panny.