Propozycje śpiewów - XXXIII Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

publikacja 15.11.2017 19:08

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Serce me do Ciebie wznoszę (zwrotki od nr 1 do nr 4)
W antyfonie na wejście słyszymy: „Pan mówi: * Myśli moje są myślami pokoju a nie udręczenia. * Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham * i sprowadzę do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania”. Rozpoczynając świętą liturgię, śpiewajmy „Serce me do Ciebie wznoszę”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Czego chcesz od nas, Panie (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Dziękujmy Panu Boga za dary i talenty, którymi nas obdarzył i śpiewajmy „Czego chcesz od nas, Panie”.
 
Śpiew na Komunię:
Gdzie w uroczystej cichości (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Usłysz, Jezu, prośby moje (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Rozważając antyfony na Komunię Świętą: „Dla mnie jest szczęściem przebywać blisko Boga, * w Panu Bogu pokładać nadzieję” oraz „Zaprawdę powiadam wam: * Wierzcie, że otrzymacie wszystko, o co prosicie w modlitwie, * a to się wam stanie”, podczas Komunii Świętej śpiewajmy „Gdzie w uroczystej cichości” oraz „Usłysz, Jezu, prośby moje”.
 
Śpiew po Komunii:
Najwyższemu Panu chwała (z pieśni: Boże, lud Twój czcią przejęty)
Oddajmy chwałę Najwyższemu Panu, śpiewając po Komunii Świętej zaproponowaną pieśń.
 
Śpiew na zakończenie:
Królowej Anielskiej śpiewajmy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Zgodnie z wielowiekową tradycją, Mszę Świętą zakończmy śpiewem ku czci Najświętszej Maryi Panny.