Propozycje śpiewów - 4. Niedziela Zwykła (C)

oprac.Tomasz Kmita

dodane 07.02.2010 22:48

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Kto się w opiekę
DN 215:1-2,7-8; SL 253:1-2,8-9; ExD 471:1-2,4-5
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Ratuj nas Panie, nasz Boże, i zgromadź nas z krajów pogańskich, abyśmy wielbili święte imię Twoje i dumni byli z Twojej chwały”.

Przygotowanie darów:
Przykazanie nowe daję wam
DN 299; SL 183; ExD 551
Dziś w drugim czytaniu słyszymy Hymn o Miłości św. Pawła. Pamiętajmy o przykazaniu miłości wobec Boga i bliźniego.

Komunia:
Tylko Bóg mi dopomoże
DN 243; ExD 586
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą, wybaw mnie w swoim miłosierdziu. Panie, skoro Cię wzywam, niech nie doznam zawodu.”

Uwielbienie:
Niech z serca płynie
ExD 175
Uwielbiajmy Trójcę Świętą.

Procesja na zakończenie:
Tryumfy
DN 434:1-3; SL 105:1-3; ExD 374:1-3
Zgodnie z polską tradycją, zaśpiewajmy na zakończenie kolędę.

Tagi: