Propozycje śpiewów - VI Niedziela Zwykła (C)

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 11.02.2010 22:11

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Boże mocny, Boże cudów

DN 200:1-2; SL 246:1-2; ExD 439:1-2

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Boże, bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swoje imię”. Panie, który dla wszystkich swych dzieci masz łaskę, wysłuchaj nas i spraw abyśmy bez przeszkód dążyli do wiecznej szczęśliwości.

 

Przygotowanie darów:

Błogosławieni ubodzy i cisi

DN 196:1-2,5; ExD 433:1-2,5

Błogosławieni ubodzy w duchu

DN 197:1-2,4,8; ExD 434:1-2,4,8

W nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii, w której św. Łukasz przedstawia nam cztery z Ośmiu Błogosławieństw. 

 

Komunia:

Panie dobry jak chleb

DN 290; ExD 547

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Jedli i nasycili się w pełni, Pan głód ich zaspokoił, nie zawiódł ich pragnienia”.

 

Uwielbienie:

Najwyższemu Pana chwała

DN 321; ExD 173

Oddajmy wspólnie cześć Bogu Ojcu.

 

Procesja na zakończenie:

Bóg nad swym ludem zmiłował się

DN 203:1-3; ExD 443:1-3

Chrystus Pan jest jedynym pośrednikiem między ludźmi a Bogiem Ojcem. Syn Boży przyszedł zbawić świat, odmienić jego oblicze, wyznaczyć nowe szlaki. Podążajmy nimi.

Tagi: