Propozycje śpiewów - Narodzenie Pańskie

oprac. Piotr Braun

dodane 18.12.2017 20:47

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Msza święta w nocy

Śpiew na wejście:
Wśród nocnej ciszy (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Tryumfy Króla niebieskiego (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Nawiązując do antyfon na wejście: „Pan rzekł do mnie: Ty jesteś moim Synem, * Ja Ciebie dziś zrodziłem” oraz „Radujmy się wszyscy w Panu, * dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. * Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię”, rozpocznijmy Mszę świętą zaproponowanymi kolędami.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Przybieżeli do Betlejem pasterze (zwrotki od nr 1 do nr 8)
Podczas przygotowania darów zaśpiewajmy kolędę „Przybieżeli do Betlejem pasterze”, która nawiązuje do usłyszanej Ewangelii.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Bóg się rodzi, moc truchleje (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Przyjmując Ciało Pańskie, śpiewajmy kolędę „Bóg się rodzi, moc truchleje”, która wyraża myśl antyfony komunijnej: „Słowo stało się ciałem * i oglądaliśmy Jego chwałę”.
 
Śpiew na uwielbienie:
Pospieszcie już wszyscy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Po Komunii świętej uwielbiajmy Pana Boga śpiewem kolędy „Pospieszcie już wszyscy”, rozważając liturgię Słowa.
 
Śpiew na zakończenie:
Cicha noc, święta noc (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem „Cicha noc, święta noc”.

Msza święta o świcie

Śpiew na wejście:
Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Introit Mszy o świcie brzmi: „Światło zabłysło dzisiaj nad nami, * bo Chrystus nam się narodził. * Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, * Bóg Mocny, * Książę Pokoju, * Ojciec Wieczności, * a Jego królestwu nie będzie końca”. Dlatego Mszę świętą rozpocznijmy śpiewem „Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Pójdźmy, pójdźmy aż do Betlejem (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Ewangelia jest kontynuacją Ewangelii usłyszanej podczas Pasterki. Dlatego przynosząc dary ofiarne, zaśpiewajmy kolędę „Pójdźmy, pójdźmy aż do Betlejem”.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Dzisiaj w Betlejem (zwrotki nr 1, 2, 3, 5)
Antyfona komunijna brzmi: „Raduj się wielce, Córo Syjonu, * wołaj radośnie, Córo Jeruzalem. * Oto Król twój przychodzi do ciebie, * Święty i Zbawiciel świata”. Podczas Komunii świętej zaśpiewajmy kolędę „Dzisiaj w Betlejem”, której piąta zwrotka nawiązuje do antyfony.
 
Śpiew na uwielbienie:
Narodził się Jezus Chrystus (zwrotki nr 1, 2, 3, 5)
Po Komunii świętej uwielbiajmy Pana Boga śpiewem kolędy „Narodził się Jezus Chrystus”.
 
Śpiew na zakończenie:
A wczora z wieczora (zwrotki od nr 1 do nr 22)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem „A wczora z wieczora”.

Msza święta w dzień

Śpiew na wejście:
Przystąpmy do szopy (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany; * na Jego ramionach spoczęła władza, * i nazwano Go Zwiastunem Bożych zamiarów”, rozpocznijmy Mszę świętą śpiewem „Przystąpmy do szopy”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Bóg się rodzi, moc truchleje (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Rozważając usłyszany Prolog Ewangelii według świętego Jana, śpiewajmy podczas procesji z darami kolędę „Bóg się rodzi, moc truchleje”.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Ach, witajże pożądana (zwrotki od nr 1 do nr 4)
„Ujrzały wszystkie krańce ziemi * zbawienie przychodzące od naszego Boga” – nawiązując do antyfony komunijnej, śpiewajmy „Ach, witajże pożądana”,
 
Śpiew na uwielbienie:
Pospieszcie już wszyscy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W pierwszym czytaniu słyszeliśmy: „Twój Bóg zaczął królować”. Uwielbiajmy po Komunii świętej Pana Boga kolędą „Adeste, fideles”.
 
Śpiew na zakończenie:
A wczora z wieczora (zwrotki od nr 1 do nr 22)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem „A wczora z wieczora”.