Propozycje śpiewów - Niedziela Świętej Rodziny

oprac. Piotr Braun

dodane 18.12.2017 21:04

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Anioł pasterzom mówił (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Podczas procesji wejścia śpiewajmy kolędę „Anioł pasterzom mówił”, której druga zwrotka nawiązuje do introitu: „Pasterze poszli z pośpiechem * i znaleźli Maryję i Józefa, * i Niemowlę złożone w żłobie”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Rodzino święta, wśród rodzin jedyna (zwrotki nr 1, 4, 5)
Jezus, żyjąc w Nazarecie, napełniał się mądrością. Wyraźmy główną myśl usłyszanej Ewangelii śpiewem „Rodzino święta, wśród rodzin jedyna” (zob. zwrotka nr 4).
 
Śpiew na Komunię świętą:
Mizerna, cicha, stajenka licha (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Przyjmując Komunię świętą, śpiewajmy kolędę „Mizerna, cicha, stajenka licha”, której szósta zwrotka nawiązuje do antyfony: „Nasz Bóg ukazał się na ziemi * i przebywał wśród ludzi”.
 
Śpiew na uwielbienie:
Ciebie, Boga, wysławiamy (zwrotki od nr 1 do nr 14)
Hymnem „Te Deum laudamus”, dziękujmy Panu Bogu za łaski otrzymane w mijającym roku.
 
Śpiew na zakończenie:
Dziś koniec roku zeszłemu (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Nie tak bystro płynie rzeka (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Nowy rok bieży (zwrotki od nr 1 do nr 9)
Mszę świętą zakończmy śpiewem powyższych pieśni, dziękując Panu Boga za mijający A.D. 2017.