Propozycje śpiewów - III Niedziela Wielkiego Postu (C)

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 04.03.2010 21:05

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Tylko Bóg mi dopomoże

DN 243

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Oczy moje są zwrócone ku Panu, bo On uwalnia moje nogi z sidła. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy”.

Z Twojego boku Chryste

DN 257

W nawiązaniu do drugiej antyfony na wejście: "Gdy zajaśnieje w was moja świętość, zgromadzę was ze wszystkich krajów i wyleję na was wodę czystą, i będziecie obmyci z wszelkich nieprawości waszych, i dam wam ducha nowego"

 

Przygotowanie darów:

Pokładam w Panu ufność mą

DN 230

Tylko w Panu pokładamy swą ufność, bo tylko On może nas uwolnić od złego. Od Niego pochodzi łaska i moc nawrócenia.

 

Komunia:

Być bliżej Ciebie chcę

DN 204

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: "Wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, * gdzie złoży swe pisklęta: * przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, * Królu mój i Boże. * Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, * nieustannie wielbiąc Ciebie". Właśnie w Panu odnajdujemy swój dom, swoje schronienie, On jest naszą opoką.

 

Uwielbienie:

Będę Cię wielbił mój Panie

DN 195; SL 241

Uwielbiajmy Boga Ojca, który wspiera nas w każdej potrzebie.Procesja na zakończenie:

Pieśń pasyjna

Zgodnie z polską tradycją na zakończenie można wykonać wybraną pieśń pasyjną.