Duchowość wczoraj i dziś - rozwiązanie konkursu

publikacja 01.03.2018 21:36

Pasjonujący wywiad z księdzem profesorem Stanisławem Urbańskim, twórcą polskiej szkoły duchowości i mistyki.

Duchowość wczoraj i dziś - rozwiązanie konkursu Wydawnictwo Spes

Wywiad kapitalnie wpisuje się w opublikowany 1 marca 2018 roku List Placuit Deo, o pewnych aspektach chrześcijańskiego zbawienia. Z księdzem profesorem rozmawia nasz wieloletni współpracownik, ks. Leszek Smoliński. Publikujemy jeden z fragmentów:

"Dostrzegam palącą potrzebę teologii duchowości, zwłaszcza w dobie obecnej, kiedy można mówić śmiało o „burzy duchowości”. Aktualnie jest propagowana w Europie „nowa duchowość” indywidualistyczna, zwracająca uwagę na budowanie relacji z Bogiem na sposób osobisty i tylko o własnych siłach, kładąc nacisk na „przeżycie” emocjonalne. Ono staje się instancją o autorytecie przewyższającym autorytet Kościoła. Poza tym przeżyciem, w nic nie trzeba wierzyć, trzeba tylko to przeżyć. Istotą jest więc przeżycie (doświadczenie, emocja, uczucie). Następuje sakralizacja własnego „ja”, odrzucenie działania Boga, liczy się tylko samorealizacja, osobista autonomia, samoekspresja, samouwielbienie. Rodzi się osobowość narcystyczna, nastawiona na terapię, na ucieczkę od świata zewnętrznego, od społeczeństwa, od rodziny. Człowiek zamyka się wokół siebie i doświadcza pustki oraz jałowości ducha, dlatego szuka takiej duchowości, która wypełni tę jego pustkę, ale według jego wymagań i potrzeb."

Dla naszych czytelników mamy 10 egzemplarzy książki. Aby otrzymać jeden z nich jak zwykle trzeba odpowiedzieć na trzy pytania:

 1. W każdy piątek Wielkiego Postu jest odprawiane w Krakowie wyjątkowe nabożeństwo pasyjne. Kto je odprawia?
 2. W którym roku i gdzie po raz pierwszy zaśpiewano Gorzkie Żale?
 3. Jak jest nazywana IV Niedziela Wielkiego Postu (w liturgii i w tradycji ludowej)?

Oto poprawne odpowiedzi

 1. Chodzi o nabożeństwo pasyjne, odprawiane w Bazylice o. Franciszkanów przez Arcybractwo Męki Pańskiej
 2. Gorzkie Żale po raz pierwszy zaśpiewano w warszawskim kościele Świętego Krzyża, 13 marca 1707 roku
 3. IV Niedziela Wielkiego Postu w liturgii nazwana jest Laetare (niedziela radości). W tradycji ludowej nazywana jest śródpościem. Bywa też nazywana Niedzielą Róż, niedzielą wytchnienia, niedzielą matczyną i niedzielą pięciu bochenków.

Nagrody za poprawne odpowiedzi wylosowali:

 1. Grzegorz Nowogrodzki
 2. Przemysław Tryć
 3. Krzysztof Popławski
 4. Agnieszka Święchowicz
 5. Adrian Łupiński
 6. Kamila Hankus
 7. Monika Wasińska
 8. Michał Krysa
 9. Robert Duklas
 10. Renata Linek

Gratulujemy. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

______________________________________

© Copyright by ks. Leszek Smoliński, Kraków 2017
ISBN 978-83-65829-18-4
Druk i oprawa: Drukarnia własna
Wydawnictwo SPES