Propozycje śpiewów - Triduum Paschalne 2018

oprac. Piotr Braun

dodane 22.03.2018 19:11

Od Mszy św. Wieczerzy Pańskiej do Niedzieli Zmartwychwstania oraz Poniedziałek w oktawie Wielkanocy.

Propozycje śpiewów - Triduum Paschalne 2018 bobosh_t / CC 2.0

Święte Triduum Paschalne

Wielki Czwartek – Msza święta Wieczerzy Pańskiej
 
Śpiew na wejście:
W krzyżu cierpienie (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Introit Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej głosi pochwałę Krzyża Chrystusowego: „Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa; * w nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, * przez niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni”. Dlatego obchód Świętego Triduum Paschalnego rozpocznijmy śpiewem „W krzyżu cierpienie”.
 
Śpiew podczas umywania nóg:
Przykazanie nowe daję wam (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Na obrzęd umywania nóg, zwany „mandatum”, Mszał Rzymski przewiduje sześć antyfon, które podejmują tematykę miłości do naszych bliźnich. Jedna z nich została zaczerpnięta z hymnu o miłości świętego Pawła Apostoła: „Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. Z nich największa jest miłość”, dlatego warto wykonać śpiew „Przykazanie nowe daję wam” (zwłaszcza zwrotkę nr 7).
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Gdzie miłość wzajemna i dobroć (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Mszał Rzymski proponuje, aby w czasie procesji z darami wykonywać śpiew „Gdzie miłość wzajemna i dobroć”.
 
Śpiew na Komunię:
Pan wieczernik przygotował (zwrotki od nr 1 do nr 6)
To Ty, o Panie, Chlebie nasz (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Antyfona na Komunię Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej jest powtórzeniem głównej myśli z drugiego czytania z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian: „To jest Ciało moje za was wydane; ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy spożywać będziecie, na moją pamiątkę”. W ten szczególny wieczór podczas Komunii świętej warto wykonać powyższe pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (zwrotki od nr 1 do nr 8)
Po Komunii świętej uwielbiajmy naszego Ojca niebieskiego za ustanowienie Najświętszej Ofiary śpiewem „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”.
 
Śpiew na przeniesienie Najświętszego Sakramentu:
Sław, języku, tajemnicę (zwrotki od nr 1 do nr 6)
W czasie przeniesienia Najświętszego Sakramentu wskazane jest śpiewanie hymnu „Sław, języku, tajemnicę”. Pamiętajmy, że dwie ostatnie zwrotki („Przed tak wielkim Sakramentem”) należy odśpiewać wtedy, gdy procesja przyjdzie do „Ciemnicy”.

Wielki Piątek Męki Pańskiej – Liturgia na cześć Męki Pańskiej

Śpiew na adorację Krzyża:
Wielbimy krzyż Twój, Panie (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Kłaniamy się Tobie, Chryste (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Ludu, mój ludu (zwrotki od nr 1 do nr 12) na przemian z Święty Boże, Święty Mocny (zwrotka nr 1)
Krzyżu święty, nade wszystko (zwrotki od nr 1 do nr 16)
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Krzyżu, mój krzyżu (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Zawitaj, Ukrzyżowany (zwrotki od nr 1 do nr 12)
Podczas adoracji Krzyża liturgia przewiduje cztery antyfony/śpiewy, którym odpowiadają cztery pierwsze propozycje z powyższej listy. Ponadto, oddając pokłon drzewu Krzyża, „na którym zawisło Zbawienie świata”, śpiewajmy pozostałe pieśni z wyżej zaproponowanych.
 
Śpiew na Komunię:
Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Jezu Chryste, Panie miły (zwrotki od nr 1 do nr 5)
O Krwi Najdroższa (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie (zwrotki od nr 1 do nr 13)
Wisi na krzyżu (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Mszał Rzymski nie przewiduje antyfony na Komunię, dlatego podczas przyjmowania Ciała Pańskiego śpiewajmy pieśni, które nawiązują do usłyszanego opisu Męki Pańskiej. Po Komunii świętej zaleca się chwilę świętego milczenia.
 
Śpiew podczas procesji do Grobu Pańskiego:
Odszedł Pasterz od nas (zwrotki od nr 1 do nr 5)
W czasie procesji z Najświętszym Sakramentem do Grobu Pańskiego należy śpiewać pieśń o Męce Pańskiej.

Wigilia Paschalna w Wielką Noc

 
Śpiew po błogosławieństwie wody chrzcielnej:
Chwała Ojcu i Synowi (1 raz)
Po wyjęciu paschału z wody chrzcielnej, lud podejmuje aklamację „Chwała Ojcu i Synowi”.
 
Śpiew na pokropienie wiernych:
Com przyrzekł Bogu (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Podczas pokropienia wiernych wodą święconą śpiewajmy pieśń „Com przyrzekł Bogu”, która związana jest z odnowionymi przed momentem przyrzeczeniami chrzcielnymi.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Otrzyjcie już łzy płaczący (zwrotki nr 1, 2, 4, 5)
Ewangelia Wielkiej Nocy pozwoliła nam wraz z Salome i dwiema Mariami odkryć pusty grób Jezusa Chrystusa. Składając na ołtarzu Pańskim dary ofiarne, śpiewajmy „Otrzyjcie już łzy płaczący”.
 
Śpiew na Komunię:
Regnavit Dominus (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Wysławiajmy Chrysta Pana (zwrotki od nr 1 do nr 8)
„Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, * obchodźmy nasze święto w szczerej radości. * Alleluja” – w nawiązaniu do antyfony na Komunię, wyraźmy naszą radość w Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego śpiewem powyższych pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (zwrotki od nr 1 do nr 10)
Wraz z całym Bożym stworzeniem wyraźmy radość Zmartwychwstania śpiewem „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”.
 
Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu:
Zwycięzca śmierci, piekła (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Jeśli procesję rezurekcyjną odprawia się po Wigilii Paschalnej, w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu wykonuje się uroczysty śpiew na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego.
 
Śpiew podczas procesji rezurekcyjnej:
Wesoły nam dzień dziś nastał (zwrotki od nr 1 do nr 17)
Chrystus zmartwychwstan jest (zwrotki od nr 1 do nr 11)
Podczas procesji rezurekcyjnej Mszał Rzymski proponuje śpiew powyższych pieśni.
 
Śpiew po procesji rezurekcyjnej:
Ciebie, Boga, wysławiamy (zwrotki od nr 1 do nr 14)
Po powrocie procesji do kościoła, śpiewa się hymn „Te Deum laudamus”.
 
Śpiew na zakończenie:
Raduj się, nieba Królowo (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej śpiewa się wielkanocną antyfonę do Najświętszej Maryi Panny.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Procesja rezurekcyjna
Antyfona: Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, alleluja (1 raz)
Jeśli procesja rezurekcyjna odbywa się w niedzielę rano, przed jej rozpoczęciem śpiewa się antyfonę „Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, alleluja”.
 
Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu:
Wstał Pan Chrystus z martwych (zwrotki nr 1, 4)
W czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu wykonuje się uroczysty śpiew na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego.
 
Śpiew podczas procesji rezurekcyjnej:
Wesoły nam dzień dziś nastał (zwrotki od nr 1 do nr 17)
Chrystus zmartwychwstan jest (zwrotki od nr 1 do nr 11)
Podczas procesji rezurekcyjnej Mszał Rzymski proponuje śpiew powyższych pieśni.
 
Śpiew po procesji rezurekcyjnej:
Przez Twoje święte zmartwychwstanie (zwrotka nr 1)
Przed tak wielkim Sakramentem (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Po powrocie procesji do kościoła, śpiewa się pieśń „Przez Twoje święte zmartwychwstanie”, a jeśli pieśń ta nie jest znana – „Przed tak wielkim Sakramentem”.
 
Msza święta
 
Śpiew na wejście:
Pan zmartwychwstał i jest z nami (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Wstał Pan Chrystus z martwych (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego przewidziano dwie antyfony na wejście: „Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą, * położyłeś na mnie swą rękę, * przedziwna jest Twoja wiedza. Alleluja” oraz „Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. * Alleluja. * Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. * Alleluja”. W nawiązaniu do ich treści, podczas procesji wejścia wykonajmy jedną z powyższych pieśni. Śpiew na wejście opuszcza się, jeśli Mszę świętą poprzedziła procesja rezurekcyjna.
 
Śpiew na pokropienie wiernych:
Widziałem wodę płynącą (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Jeśli przewiduje się pokropienie wiernych wodą poświęconą podczas Wigilii Paschalnej, śpiewa się śpiew „Widziałem wodę płynącą”.
 
Sekwencja wielkanocna:
Niech w święto radosne
Po drugim czytaniu śpiewa się sekwencję wielkanocną. Śpiew ten można wykonywać podczas całej Oktawy Wielkanocy, tj. do II Niedzieli Wielkanocnej, czyli Miłosierdzia Bożego włącznie.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Złóżcie troski żałujący (zwrotki nr 1, 3, 4)
Ewangelia dzisiejszej uroczystości przedstawia nam Apostołów, którzy przybyli do pustego grobu Zbawiciela. W nawiązaniu do jej treści, podczas procesji z darami, śpiewajmy pieśń „Złóżcie troski żałujący”.
 
Śpiew na Komunię:
Regnavit Dominus (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Wysławiajmy Chrysta Pana (zwrotki od nr 1 do nr 8)
„Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, * obchodźmy nasze święto w szczerej radości. * Alleluja” – w nawiązaniu do antyfony na Komunię, wyraźmy naszą radość w Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego śpiewem powyższych pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Ciebie, Boga, wysławiamy (zwrotki od nr 1 do nr 14)
Po Komunii świętej Mszał Rzymski zaleca śpiew hymnu „Te Deum laudamus”.
 
Śpiew na zakończenie:
Wesel się, Królowo miła (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Zwycięzca śmierci, piekła (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Na zakończenie liturgii Zmartwychwstania Pańskiego podejmijmy radosny śpiew jednej z powyższych pieśni.

Poniedziałek Oktawy Wielkanocnej

Śpiew na wejście:
Alleluja, Jezus żyje, On (zwrotki nr 1, 2, 4)
Alleluja, żyw już jest (zwrotki nr 1, 3, 5)
Antyfony na wejście Poniedziałku Oktawy Wielkanocnej ukazują prawdę, że Chrystus, który zmartwychwstał, jak zapowiedział, prowadzi nas „do ziemi opływającej mlekiem i miodem”, czyli do nieba. Wyraźmy tę myśl, śpiewając jedną z powyższych pieśni.
 
Sekwencja wielkanocna:
Niech w święto radosne
Przed Ewangelią - podczas Oktawy Wielkanocy - można zaśpiewać sekwencję wielkanocną.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Chrystus zmartwychwstan jest (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Dzisiejsza Ewangelia uczyniła nas świadkami spotkania Zmartwychwstałego Jezusa z niewiastami. W czasie procesji z darami ofiarnymi wykonajmy pieśń „Chrystus zmartwychwstan jest”.
 
Śpiew na Komunię:
Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Nie zna śmierci Pan (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Śmierć nie ma władzy nad Chrystusem, który zmartwychwstając, już więcej nie umiera – nawiązując do antyfony na Komunię, śpiewajmy pieśni „Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały” oraz „Nie zna śmierci Pan"
.
Śpiew po Komunii:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę? (zwrotki nr 1, 3)
Psalm responsoryjny głosi pochwałę Bożej Opatrzności. Dziękując Bogu Ojcu za Ciało Pańskie, śpiewajmy pieśń „Panie mój, cóż Ci oddać mogę?”, w której chwalimy Pana za łaski i za prowadzenie nas po drogach naszego życia.
 
Śpiew na zakończenie:
Już Zbawiciel, Jezus żyje (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Na zakończenie wykonajmy pieśń „Już Zbawiciel, Jezus żyje”.