Propozycje śpiewów - IV Niedziela Wielkiego Postu (C)

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 11.03.2010 21:07

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Jezu, ma radości

DN 214; ExD 463

Przystapię do ołtarza Bożego

DN 236; ExD 569

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy”.

 

Przygotowanie darów:

Ojcze z niebios

DN 224; ExD 485

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy przypowieść o synu marnotrawnym. Pieśniami na przygotowanie darów i komunię wyraźmy swą wiarę w to, iż mamy miłosiernego Ojca w niebie, który zawsze będzie nas miłował i nieustannie się o nas troszczył. Przygarnie nas, jeśli tylko zechcemy, bez względu na to, na jakie ścieżki zboczymy. Będzie nam wytchnieniem i opoką.

 

Komunia:

Przyjdźcie do mnie wszyscy

DN 235; ExD 498

 

Uwielbienie:

Chwalcie Pana wszyscy

DN 206; SL 24;

Nieśmy Bogu cześć i uwielbienie.

 

Procesja na zakończenie:

Pieśń pasyjna

Zgodnie z polską tradycją na zakończenie można wykonać wybraną pieśń pasyjną.

Tagi: