Wielkie rzeczy...

Justyna Nowicka

publikacja 16.03.2010 21:01

...może uczynić Wszechmocny. Listy spod Krzyża (4)

Łagiewniki Henryk Przondzio/Agencja GN Łagiewniki

Droga Elżbieto.

Serce moje przeszył miecz boleści. Jezus został ukrzyżowany. I choć przebito moja duszę to moje serce nie umarło. Miłość do Syna i do Boga pozwoliła mi stać u stóp krzyża. Bez miłości Jego krzyż byłby nie do zniesienia. Ale wiem Elżbieto, że Jego miłość do Ojca i do ludzi pokona śmierć. Jego słowo pełne miłości przetrwa.

Wiele było chwil, kiedy patrząc na Jezusa cierpiałam razem z Nim. Ale moje życie nie jest trwaniem w cierpieniu. Jest trwaniem w miłości. I wiem, Elżbieto, że śmierć Jezusa na krzyżu nie jest końcem. Ty dobrze wiesz, jak wielkie rzeczy potrafi uczynić Wszechmocny, że może ożywić to, co umarłe.

Zostanę tutaj z Janem. Ma się mną zaopiekować. Będziemy trwać na modlitwie. I Wy trwajcie. Jest w moim sercu wielka ufność, ze On nie zostawi nas w niepewności, nie zostawi nas w zwątpieniu… On przyjdzie.

Miriam