Propozycje śpiewów - Wniebowstąpienie Pańskie

oprac. Piotr Braun

dodane 10.05.2018 21:55

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Witaj, witaj, dniu święty! (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Rozważając introit dzisiejszej uroczystości: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? * Jezus tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. * Alleluja”, rozpocznijmy Mszę Świętą radosnym śpiewem „Witaj, witaj, dniu święty!”
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Chrystus Pan w niebo wstępuje (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W czasie procesji z darami zaśpiewajmy pieśń o tajemnicy dnia – „Chrystus Pan w niebo wstępuje”.
 
Śpiew na Komunię:
Panie, dobry jak chleb (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Przyjmując Komunię Świętą, śpiewajmy pieśń „Panie, dobry jak chleb”, które czwarta zwrotka nawiązuje do antyfony komunijnej: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata. * Alleluja”.
 
Śpiew po Komunii:
Boże, zmiłuj się nad nami (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Nawiązując do psalmu responsoryjnego, po Komunii Świętej uwielbiajmy Pana Boga wraz ze wszystkimi narodami świata.
 
Śpiew na zakończenie:
Chwalcie łąki umajone (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Mszę Świętą zakończmy pieśnią ku czci Najświętszej Maryi Panny.