Propozycje śpiewów - V Niedziela Wielkiego Postu (C)

publikacja 18.03.2010 23:04

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Attende Domine

DN 462

Wejrzyj na nas

DN 479; ExD 303

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie […], wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego, Ty bowiem, Boże, jesteś moją ucieczką.

 

Przygotowanie darów:

Boże litościwy

DN 467

O Boże mój

DN 473; ExD 571

Prośmy Pana, aby nie zważał na nasze grzechy, lecz darzył nas łaską, tak jak uczynił to wobec jawnogrzesznicy z dzisiejszej Ewangelii.

 

Komunia:

O Krwi najdroższa

DN 513; SL 152; ExD 328

Ta Krew została za nas wylana, to Ciało zostało wydane dla naszego odkupienia. Posilajmy się tym Pokarmem.

 

Uwielbienie:

Cały świat niech śpiewa tę pieśń

DN 309; SL 22; ExD 580

Uwielbiajmy naszego miłosiernego Ojca.

 

Procesja na zakończenie:

Pieśń pasyjna

Zgodnie z polską tradycją na zakończenie można wykonać wybraną pieśń pasyjną.