Bóg jest jedyny

publikacja 06.08.2018 00:00

Słowo o Psalmach: Ps 97

Maskacjusz TV #PsalmResponsoryjny | 6 sierpnia 2018

Refren: Pan wywyższony króluje nad ziemią

Pan króluje, wesel się, ziemio,
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego,
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana,
przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Ponad całą ziemię
Tyś bowiem wywyższony
i nieskończenie wyższy
ponad wszystkich bogów.

Maskacjusz TV #SłowoOPsalmach | 6 sierpnia 2018 | ks. Maciej Chodowski