Niedziela Paschy

Piotr Alabrudziński

dodane 04.04.2010 03:00

Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez naszego Pana...

Pewien starożytny filozof mawiał - „porta semper aperta est”. W ten sposób podkreślał możliwość dokonania wolnego wyboru zakończenie ziemskiego życia – samobójstwa. Dziś Chrystus i Jego Kościół także mówi o zawsze otwartej bramie, takiej jednak, która prowadzi do życia wiecznego. Wejść w nią nie muszę, ale już sama ta możliwość jest niesamowitym cudem i łaską, jak wszystko w moim życiu. Jezus zmartwychwstał, żyje. A ja? Czy umarłem z Nim najpierw przez ten czas Wielkiego Postu dla jakiegoś grzechu, słabości? Czy wyzwoliłem się dzięki Niemu z więzów zła? Śmierć nie jest końcem drogi, jest jej początkiem. Teraz trzeba razem z Chrystusem powstać z martwych, aby szukać tego, co w górze, gdzie On zasiada po prawej stronie Boga. Droga nie ma końca, ten, kto stoi w miejscu – cofa się...