Propozycje śpiewów - 10 sierpnia

opra. Piotr Braun

dodane 02.08.2018 09:55

Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Przykazanie nowe daję wam (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Liturgię dzisiejszego święta rozpocznijmy śpiewem pieśni „Przykazanie nowe daję wam”, nawiązując tym samym do kolekty: „Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył ubogim i odważnie poniósł męczeństwo, * spraw, abyśmy miłowali to, co on miłował, * i wypełniali to, czego uczył”.
                                  
Śpiew na przygotowanie darów:
Uczcie się ode mnie (zwrotki od nr 4 do nr 5)
Przynosząc do ołtarza dar chleba i wina, rozważmy usłyszaną Ewangelię, śpiewając zaproponowane zwrotki pieśni „Uczcie się ode mnie”.
 
Śpiew na Komunię:
O święta Uczto, gdzie swoim Ciałem (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W czasie Komunii Świętej śpiewajmy pieśń „O święta Uczto, gdzie swoim Ciałem”, której trzecia zwrotka wyraża myśl antyfony komunijnej: „Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, * a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa”.
 
Śpiew po Komunii:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Po Komunii Świętej uwielbiajmy Pana Boga psalmem „Cały świat niech śpiewa tę pieśń”.
 
Śpiew na zakończenie:
Nie opuszczaj nas, Jezu (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Na zakończenie Mszy Świętej zaśpiewajmy pieśń „Nie opuszczaj nas, Jezu”, składając Panu Jezusowi przyrzeczenie, nawiązujące do Ewangelii: „Już Ci służyć będziem wiernie, * kochać będziem krzyż i ciernie, * będziem płakać nad grzechami, * serce swe obmyjem łzami”.