Propozycje śpiewów - XIX Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

dodane 02.08.2018 09:59

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Serce me do Ciebie wznoszę (zwrotki od nr 1 do nr 4)
W nawiązaniu do antyfony na wejście: „Wspomnij, Panie, na Twoje przymierze, * o życiu swych ubogich nie zapominaj na wieki. * Powstań, Boże, broń swojej sprawy * i nie zapominaj wołania tych, którzy Ciebie szukają”, rozpocznijmy Mszę Świętą śpiewem psalmu „Serce me do Ciebie wznoszę”.
                                  
Śpiew na przygotowanie darów:
Ludu kapłański, ludu królewski (zwrotka nr 8)
Kolejny już raz słyszymy, że Pan Jezus jest „chlebem życia, który zstąpił z nieba”. W czasie przygotowania darów, zaśpiewajmy ósmą zwrotkę pieśni „Ludu kapłański, ludu królewski”, nawiązując tym samym do Ewangelii.
 
Śpiew na Komunię:
Jerozolimo, chwal Pana nad Pany (zwrotki od nr 1 do nr 12)
Oto święte Ciało Pana (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Przyjmując Ciało Zbawiciela, śpiewajmy zaproponowane pieśni, które nawiązują do dwóch antyfon komunijnych: „Chwal, Jerozolimo, Pana, który cię darzy wyborną pszenicą” oraz „Chlebem, który dam, * jest moje Ciało za życie świata”.
 
Śpiew po Komunii:
Chlebem życia posileni (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Posileni Najświętszym Ciałem Zbawiciela – Chlebem życia, zaśpiewajmy po Komunii Świętej zaproponowaną pieśń.
 
Śpiew na zakończenie:
Gwiazdo śliczna, wspaniała (zwrotki od nr 1 do nr 4)
W miesiącu, w którym wielu nas zdąża na Jasną Górę, zakończmy Mszę Świętą śpiewem „Gwiazdo śliczna, wspaniała”.