Łaska i prawda

publikacja 16.10.2018 00:00

Słowo o Psalmach: Ps 119.

Maskacjusz TV #PsalmResponsoryjny | 16 października 2018

Refren: Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie.

Panie, niech zstąpi na mnie Twoja łaska, *
Twoje zbawienie według Twej obietnicy.
Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy, *
bo ufam Twoim wyrokom.

 A Prawa Twego zawsze strzec będę, *
po wieki wieków.
I będę kroczył szeroką drogą, *
bo szukam Twoich przykazań.

I będę się weselił z Twoich przykazań, *
które umiłowałem.
Moje ręce wznoszę ku Twym wyrokom, które miłuję, *
i rozważam Twoje ustawy.

Maskacjusz TV #SłowoOPsalmach | 16 października 2018 | ks. Andrzej Perzyński