Rzeczywistość jest w ręku Pana

publikacja 15.10.2018 00:00

Słowo o Psalmach: Ps 113.

Maskacjusz TV #PsalmResponsoryjny | 15 października 2018

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone.

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione *
teraz i na wieki.

Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.

Kto jest jak nasz Pan Bóg, *
co w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego.

Maskacjusz TV #SłowoOPsalmach | 15 października 2018 | ks. Andrzej Perzyński