Propozycje śpiewów - III Niedziela Wielkanocna

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 11.04.2013 21:41

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:
Alleluja! Jezus żyje
DN 547, ExD 228
W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście „Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia, cześć Mu wspaniałą oddajcie.” weselmy się ze zmartwychwstania Jezusa, przez które śmierć została zwyciężona, a my otrzymaliśmy nadzieję życia wiecznego.
 
Przygotowanie darów:
Nie zna śmierci
DN 559; SL 197; ExD 241
Chrystus umierając na Krzyżu i zmartwychwstając, zgładził grzech i otworzył nam bramy wieczności. Wierzymy, że i my kiedyś zmartwychwstaniemy do nowego życia.
 
Komunia:
Panie, dobry jak chleb
DN 290; ExD 547
W nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii oraz antyfony komunijnej: „Jezus powiedział do swoich uczniów: Chodźcie, posilcie się. Wziął chleb i podał uczniom”.
 
Uwielbienie:
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
DN 309; SL 22; ExD 580
Odwołując się do antyfony na wejście, niech cały świat uwielbia swego Boga.
 
Procesja na zakończenie:
Wesel się Królowo miła
ExD 191
Na zakończenie powierzamy siebie Matce Pana, śpiewając tradycyjną antyfonę wielkanocną.