Propozycje śpiewów - XXVIII Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

publikacja 11.10.2018 20:46

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Pokładam w Panu ufność mą (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Mszę Świętą dzisiejszej niedzieli rozpocznijmy śpiewem „Pokładam w Panu ufność mą”, nawiązując do introitu: „Jeżeli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * Panie, któż się ostoi. * Ale Ty, nasz Boże, * udzielasz przebaczenia”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Wszystko Tobie oddać pragnę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W Ewangelii słyszeliśmy radę dobrowolnego ubóstwa. Oddajmy wszystko Chrystusowi, śpiewając podczas przygotowania darów pieśń „Wszystko Tobie oddać pragnę”.
 
Śpiew na Komunię:
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan (zwrotki od nr 1 do nr 8)
Jezu drogi, Tyś miłością (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Mszał Rzymski proponuje na dzisiejszą niedziele dwie antyfony komunijne: „Bogacze zubożeli i zaznali głodu, * szukającym Pana niczego nie zabraknie” oraz „Gdy się objawi Chrystus, * będziemy do Niego podobni, * bo ujrzymy Go takim, jaki jest”. Wyraźmy ich myśl, śpiewając w czasie Komunii Świętej wskazane pieśni.
 
Śpiew na uwielbienie:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Rozważając dzisiejszą Ewangelię, uwielbiajmy dobrego Boga śpiewem pieśni „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”.
 
Śpiew na zakończenie:
Zawitaj, Królowo Różańca świętego (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Janie Pawle, teraz przyjdź (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem pieśni ku czci Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Z racji XVIII Dnia Papieskiego, na zakończenie Mszy Świętej można wykonać pieśń „Janie Pawle, teraz przyjdź”.