Misterium liturgii – misterium codzienności

Magdalena Dobrzyniak

publikacja 25.10.2018 09:44

Dwie wystawy w jednym miejscu i jednym czasie, w różny sposób opowiadające o Tajemnicy. W Muzeum Księży Misjonarzy na Stradomiu można obejrzeć zabytkowe szaty liturgiczne, księgi i paramenty. Obok nich – obrazy opowiadające o doświadczeniu Boga w codzienności.

Misterium liturgii – misterium codzienności Magdalena Dobrzyniak /Foto Gość Wystawa prezentuje m. in. zabytkowe księgi liturgiczne

"Misterium liturgii" to ekspozycja złożona z trzech części. W pierwszej z nich zwiedzający zobaczą szaty liturgiczne – ornaty wraz ze stułami, manipularzem. Wśród nich najciekawszy wydaje się pochodzący z XVI wieku czerwony ornat z owocem granatu jako głównym motywem. Ojczyzną tej zabytkowej szaty są Włochy lub Hiszpania. W drugiej części wystawy wyeksponowano naczynia liturgiczne, a wśród nich kielich w stylu renesansowym z pierwszej połowy XVII wieku z symbolami męki Chrystusa czy XVIII-wieczny kielich w stylu regencji, przedstawiający świętych jezuickich i przeznaczony dla Arcybractwa Konania Pana Jezusa. Ciekawostką są puszki na komunikanty, m.in. puszka z pokrywą zwieńczoną koroną w stylu neobarokowym z 1835 r. oraz monstrancje, bogato zdobione w stylu barokowo-klasycystycznym.

Trzecia część ekspozycji to niewątpliwa atrakcja dla bibliofilów. Można bowiem zobaczyć mszały, m.in. pochodzący z Antwerpii i datowany na 1635 rok, brewiarze i pontyfikały. W gablotach wystawienniczych wyeksponowane są także psałterze, jak choćby krakowski z 1716 r., rytuały i graduały. W tej grupie warto zwrócić uwagę na rękopiśmienny graduał, sporządzony specjalnie do użytku misjonarzy w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Krakowie.

Złożonej z zabytkowych eksponatów wystawie towarzyszy druga, zupełnie inna w charakterze, choć opowiadająca tę samą historię o Bogu obecnym w ludzkiej codzienności. Tak właśnie została zatytułowana: "Misterium codzienności". Na ścianach muzeum u księży misjonarzy zawisły dzieła malarskie Katarzyny Makieły-Organisty. To obrazy przedstawiające zwyczajne przedmioty, które świadczą o tym, że Bóg objawia się w codziennej pracy, trudach i obowiązkach. "Na misterium codzienności składają się bowiem martwe natury, w których zaaranżowane przez malarkę obiekty, głównie powszedniego użytku, przywodzą na myśl naczynia rytualne i stoły ołtarzowe" – czytamy w folderze opisującym wystawę.

Podczas podwójnego wernisażu kuratorka ekspozycji malarskiej Barbara Cieciora stwierdziła, że autorka prac reprezentuje wybitny poziom wielkiej sztuki. – Ona traktuje sztukę z pełną powagą, z pełnym zaangażowaniem swojej twórczości, intelektu i umiejętności. To widać w tych dziełach – stwierdziła. B. Cieciora wyznała, że spotkanie twarzą w twarz z tymi obrazami jest źródłem wyjątkowych przeżyć. – Są świadectwem wrażliwości człowieka głęboko przejętego duchowością, potrafiącego doskonale zinterpretować własne przeżycia i przelać je na płótno – podsumowała. Jej zdaniem, sztuką nie jest sprawne posługiwanie się pędzlem, ale przedstawiana treść.

Wystawy "Misterium liturgii" i "Misterium codzienności" zostały zorganizowane z okazji 50. rocznicy istnienia Instytutu Liturgicznego UPJPII w Krakowie. Można je oglądać w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu (ul. Stradomska 4).