Propozycje śpiewów - Dzień Zaduszny

oprac. Piotr Braun

publikacja 29.10.2018 21:16

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Pierwsza Msza

Śpiew na wejście:
O, potężny Królu, Chryste (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Introit pierwszej Mszy Dnia Zadusznego brzmi: „Jezus umarł i zmartwychwstał, * a Bóg przez Niego przywróci do życia tych, którzy umarli w Jezusie. * Jak w Adamie wszyscy umierają, * tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni”. Wyraźmy jego treść śpiewem hymnu „O, potężny Królu, Chryste”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Mój Odkupiciel, Chrystus Zmartwychwstały (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Wraz z Hiobem powtórzmy: „Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni (…) To właśnie ja Go zobaczę” i śpiewajmy podczas przygotowania darów pieśń „Mój Odkupiciel, Chrystus Zmartwychwstały”.
 
Śpiew na Komunię:
Jam jest Chleb Życia (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Communion pierwszej Mszy Dnia Zadusznego brzmi: „Ja jestem zmartwychwstanie i życie, * kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie, * a każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. Wyraźmy jego treść śpiewem pieśni „Jam jest Chleb Życia”.
 
Śpiew po Komunii:
Jezusowi cześć i chwała (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Po Komunii Świętej zaśpiewajmy pieśń „Jezusowi cześć i chwała”, której wskazane zwrotki nawiązują do liturgii Słowa Bożego pierwszej Mszy Dnia Zadusznego.
 
Śpiew na zakończenie:
Salve Regina, mater misericordiae
Mszę Świętą zakończmy śpiewem antyfony maryjnej.

Druga Msza

Śpiew na wejście:
Racz wiekuiste dać odpoczywanie (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Introit drugiej Mszy Dnia Zadusznego brzmi: „Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, * a światłość wiekuista niechaj im świeci”. Wyraźmy jego treść śpiewem „Racz wiekuiste dać odpoczywanie”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Gdzież duszy ojczyzna (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Nawiązując do pierwszego czytania o powszechnym zmartwychwstaniu, zaśpiewajmy podczas przygotowania darów pieśń „Gdzież duszy ojczyzna”.
 
Śpiew na Komunię:
Wieczny odpoczynek (z psalmem Zmiłuj się nade mną, Boże)
Communion drugiej Mszy Dnia Zadusznego brzmi: „Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie, * wśród Świętych Twoich na wieki, * bo jesteś pełen dobroci. * Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, * a światłość wiekuista niechaj im świeci, * wśród Świętych Twoich na wieki, * bo jesteś pełen dobroci”. Wyraźmy jego treść śpiewem antyfony pogrzebowej „Wieczny odpoczynek” z psalmem „Zmiłuj się nade mną, Boże”.
 
Śpiew po Komunii:
Tobie ja żyję, Tobie umieram (3 razy)
Po Komunii Świętej zaśpiewajmy pieśń „Tobie ja żyję, Tobie umieram”, nawiązując tym samym do liturgii Słowa Bożego.
 
Śpiew na zakończenie:
Salve Regina, zawitaj Królowo (zwrotki od nr 1 do nr 8)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem parafrazy antyfony maryjnej „Salve Regina, mater misericordiae”.

Trzecia Msza

Śpiew na wejście:
Mój Odkupiciel, Chrystus Zmartwychwstały (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Introit trzeciej Mszy Dnia Zadusznego brzmi: „Bóg, który wskrzesił z martwych Jezusa Chrystusa, * przywróci do życia nasze śmiertelne ciało, mocą mieszkającego w nas swojego Ducha”. Wyraźmy jego treść śpiewem „Mój Odkupiciel, Chrystus Zmartwychwstały”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Jam gościem na tym świecie (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W nawiązaniu do Ewangelii o przygotowaniu dla nas miejsca w niebie, podczas przygotowania darów śpiewajmy „Jam gościem na tym świecie”.
 
Śpiew na Komunię:
W gniewu dzień (zwrotki od nr 1 do nr 10)
Communion trzeciej Mszy Dnia Zadusznego brzmi: „Oczekujemy naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, * który przekształci nasze ciała śmiertelne * na podobne do swojego ciała uwielbionego”. Wyraźmy jego treść śpiewem sekwencji „Dies irae”.
 
Śpiew po Komunii:
Panie mój, cóż Ci oddać mogę (zwrotki nr 3, 4)
Po Komunii Świętej zaśpiewajmy pieśń „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”, której wskazane zwrotki nawiązują do Ewangelii.
 
Śpiew na zakończenie:
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia
Mszę Świętą zakończmy śpiewem antyfony maryjnej.