Propozycje śpiewów - V Niedziela Wielkanocna

oprac.: Tomasz Kmita

dodane 29.04.2010 23:22

Numery: DN – Droga do nieba SL – Śpiewnik Liturgiczny ExD – Exsultate Deo 2004

Procesja wejścia:

Radośnie Panu hymn śpiewajmy

DN 331, SL 34; ExD 143

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony na wejście: „Śpiewajcie Panu pieśń nową…”

 

Przygotowanie darów:

Przykazanie nowe

DN 299; SL 183; ExD 551

W dzisiejszej Ewangelii Jezus powiada swoim uczniom: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem”.

 

Komunia:

O Panie, Ty nam dajesz

DN 281, ExD 537

W nawiązaniu do dzisiejszej antyfony komunijnej: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity”. Pan jest „Bogiem wiernym na wieczny czas”, a my, Jego latorośle, czerpiemy z Jego darów i trwając w Nim pragniemy podążać „Jego szlakiem”.

 

Uwielbienie:

Błogosławcie Pana

DN 306; ExD 157

Błogosławmy i uwielbiajmy naszego Boga, dawcę wszelkiej łaski.

 

Procesja na zakończenie:

Dowolna pieśń wielkanocna