Propozycje śpiewów - 8 grudnia

oprac. Piotr Braun

dodane 28.11.2018 21:27

Niepokalane Poczęcie NMP. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Matko niebieskiego Pana (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Introit dzisiejszej uroczystości brzmi: „Ogromnie się weselę w Panu, * dusza moja raduje się w Bogu moim, * bo mnie przyodział w szaty zbawienia, * i okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, * jak oblubienicę strojną w swe klejnoty”. Nawiązując do jego treści, podczas procesji wejścia pieśń „Matko niebieskiego Pana”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Archanioł Boży, Gabriel (zwrotki nr 1, 11)
W Ewangelii słyszeliśmy opis zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Składając na ołtarzu Pańskim dar chleba i wina, śpiewajmy wskazane zwrotki pieśni „Archanioł Boży, Gabriel”.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Błogosławiona jesteś, Maryjo (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W czasie Komunii Świętej śpiewajmy pieśń „Błogosławiona jesteś, Maryjo”, która nawiązuje do communionu: „Głoszę Twoją chwałę, Maryjo, * z Ciebie bowiem wzeszło Słońce sprawiedliwości, * Chrystus, który jest naszym Bogiem”.
 
Śpiew na uwielbienie:
Wielbij, duszo moja, Pana (zwrotki od nr 1 do nr 10)
Razem z Niepokalaną Dziewicą Maryją, uwielbiajmy naszego Boga.
 
Śpiew na zakończenie:
O Maryjo, bez grzechu poczęta (3 razy)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem aklamacji „O Maryjo, bez grzechu poczęta”.