Propozycje śpiewów - II Niedziela Adwentu

oprac. Piotr Braun

dodane 28.11.2018 21:31

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Oto Pan przybywa (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Mszę Świętą II Niedzieli Adwentu rozpocznijmy śpiewem „Oto Pan przybywa”, wyrażając myśl introitu: „Ludu Boży, oto Pan przyjdzie, by zbawić narody; * Pan da posłyszeć swój głos pełen chwały * i uraduje się wasze serce”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Przybądź, Panie, bo czekamy (zwrotki nr 1, 3)
Powtórzmy wezwanie z dzisiejszej Ewangelii: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!”, śpiewając w czasie przygotowania darów pieśń „Przybądź, Panie, bo czekamy”.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Miłość tu jest cel kochania (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Antyfona na Komunię Świętą brzmi: „Powstań, Jeruzalem, i stań na miejscu wysokim, * i zobacz radość, którą otrzymasz od twego Boga”. Przyjmując Najświętsze Ciało Zbawiciela, spływa na nas radość, dlatego śpiewajmy pieśń „Miłość tu jest cel kochania”.
 
Śpiew na uwielbienie:
Boże, zmiłuj się nad nami (zwrotki od nr 1 do nr 2)
„Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże!” – po raz kolejny nawiązując do Ewangelii, uwielbiajmy Pana Boga śpiewem psalmu „Boże, zmiłuj się nad nami” (zob. zwrotka nr 2).
 
Śpiew na zakończenie:
Oto Pan Bóg przyjdzie (3 razy)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem pieśni „Oto Pan Bóg przyjdzie”.