Propozycje śpiewów - Narodzenie Pańskie

oprac. Piotr Braun

dodane 28.11.2018 21:52

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Msza Święta w nocy – Pasterka

Śpiew na wejście:
Wśród nocnej ciszy (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Pójdźmy wszyscy do stajenki (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Rozważając dwie antyfony na wejście: „Pan rzekł do mnie: Ty jesteś moim Synem, * Ja Ciebie dziś zrodziłem” oraz „Radujmy się wszyscy w Panu, * dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. * Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię”, rozpocznijmy Mszę Świętą śpiewem powyższych kolęd.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Przybieżeli do Betlejem pasterze (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Nawiązując do ewangelicznego opisu narodzin naszego Zbawiciela, śpiewajmy podczas przygotowania darów kolędę „Przybieżeli do Betlejem pasterze”.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Bóg się rodzi, moc truchleje (zwrotki nr 1, 2, 3, 5)
Antyfona komunijna brzmi: „Słowo stało się ciałem * i oglądaliśmy Jego chwałę”. Dlatego w czasie Komunii Świętej śpiewajmy „Bóg się rodzi, moc truchleje”.
 
Śpiew na uwielbienie:
Gdy się Chrystus rodzi (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Po Komunii Świętej jeszcze raz rozważmy usłyszaną Ewangelię, śpiewając kolędę „Gdy się Chrystus rodzi”.
 
Śpiew na zakończenie:
Cicha noc, święta noc (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Mszę Świętą w tę niezwykłą noc zakończmy śpiewem kolędy „Cicha noc, święta noc”.

Msza Święta o świcie

Śpiew na wejście:
Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Mszę Świętą o świcie rozpocznijmy śpiewem „Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje”, nawiązując tym samym do treści introitu: „Światło zabłysło dzisiaj nad nami, * bo Chrystus nam się narodził. * Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, * Bóg Mocny, * Książę Pokoju, * Ojciec Wieczności, * a Jego królestwu nie będzie końca”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Pójdźmy, pójdźmy aż do Betlejem (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Przynosząc na ołtarz dary chleba i wina, śpiewajmy kolędę nawiązującą do Ewangelii.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Tryumfy Króla niebieskiego (zwrotki od nr 1 do nr 8)
W czasie Komunii Świętej wykonajmy kolędę „Tryumfy Króla niebieskiego”, która nawiązuje do antyfony: „Raduj się wielce, Córo Syjonu, * wołaj radośnie, Córo Jeruzalem. * Oto Król twój przychodzi do ciebie, * Święty i Zbawiciel świata”.
 
Śpiew na uwielbienie:
Pospieszcie już wszyscy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Po Komunii Świętej uwielbiajmy Pana Boga śpiewem kolędy „Adeste, fideles”.
 
Śpiew na zakończenie:
Dzisiaj w Betlejem (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem kolędy „Dzisiaj w Betlejem”.

Msza Święta w dzień

Śpiew na wejście:
Dzisiaj w Betlejem (zwrotki nr 1, 2, 3, 6, 7)
„Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany; * na Jego ramionach spoczęła władza, * i nazwano Go Zwiastunem Bożych zamiarów” – nawiązując do introitu, rozpocznijmy Mszę Świętą śpiewem kolędy „Dzisiaj w Betlejem”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Bóg się rodzi, moc truchleje (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Przynosząc na ołtarz dary chleba i wina, śpiewajmy kolędę, w której powtarzamy słowa z dzisiejszej Ewangelii: „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Przystąpmy do szopy (zwrotki od nr 1 do nr 2)
W nawiązaniu do communionu: „Ujrzały wszystkie krańce ziemi * zbawienie przychodzące od naszego Boga”, śpiewajmy kolędę „Przystąpmy do szopy”.
 
Śpiew na uwielbienie:
Do szopy, hej pasterze (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Przed Ewangelią słyszeliśmy wezwanie: „(…) pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu (…)”. Dlatego po Komunii Świętej śpiewajmy „Do szopy, hej pasterze”.
 
Śpiew na zakończenie:
A wczora z wieczora (zwrotki od nr 1 do nr 13)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem kolędy „A wczora z wieczora”.