Propozycje śpiewów - VI Niedziela Zwykła

oprac. Piotr Braun

dodane 14.02.2019 20:57

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Kto się w opiekę (zwrotki od nr 1 do nr 5)
W czasie procesji wejścia zaśpiewajmy pieśń „Kto się w opiekę”, nawiązując tym samym do antyfony na wejście: „Boże, bądź dla mnie skałą schronienia, * warownią, która ocala. * Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, * kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swoje imię”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Pokładam w Panu ufność mą (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Liturgia Słowa Bożego poucza nas o konieczności pokładania ufności w Panu Bogu. Przynosząc na ołtarz dar chleb i wina, śpiewajmy pieśń „Pokładam w Panu ufność mą”.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Panie, pragnienia ludzkich serc (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Oto Chleb Aniołów (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Podczas Komunii Świętej zaśpiewajmy powyższe pieśni, które nawiązują do antyfon komunijnych: „Jedli i nasycili się w pełni, * Pan głód ich zaspokoił, * nie zawiódł ich pragnienia” oraz „Tak Bóg umiłował świat, * że dał swojego Jednorodzonego Syna, * aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, * ale miał życie wieczne”.
 
Śpiew na uwielbienie:
Będę śpiewał Tobie (3 razy)
Rozważając dzisiejsze pierwsze czytanie, uwielbiajmy Pana Boga śpiewem „Będę śpiewał Tobie”.
 
Śpiew na zakończenie:
Do Ciebie, Matko, Szafarko łask (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem pieśni „Do Ciebie, Matko, Szafarko łask”, w której prosimy Maryję – jedyną naszą nadzieję – o wyproszenie dla nas potrzebnych łask.