Propozycje śpiewów - I Niedziela Wielkiego Postu

oprac. Piotr Braun

publikacja 26.02.2019 19:09

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Kto się w opiekę (zwrotki nr 1, 2, 8, 9)
Introit I Niedzieli Wielkiego Postu został zaczerpnięty z psalmu 91(90): „Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham, * wyzwolę go i okryję chwałą, * obdarzę go długim życiem”. Mszę Świętą rozpocznijmy wskazanymi zwrotkami parafrazy psalmu 91(90).
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam (zwrotki nr 5 i 6)
W liturgii Słowa Bożego słyszeliśmy o wyznawaniu wiary. Przynosząc na ołtarz dar chleba i wina, wykonajmy pieśń „Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam”, w której śpiewamy (zob. zwrotka nr 6): „Bom znalazł w krzyżu to, com w szczęściu stracił; * pokój i wiarę, miłość i nadzieję (…)”.
 
Śpiew na Komunię świętą:
O Panie, otwierasz rękę swoją (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Jezu, Jezu do mnie przyjdź (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Przyjmując Najświętsze Ciało Pana Jezusa śpiewajmy pieśń „O Panie, otwierasz rękę swoją”, która nawiązuje do pierwszej antyfony komunijnej: „Nie samym chlebem żyje człowiek, * lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” oraz „Jezu, Jezu do mnie przyjdź”, której szósta zwrotka nawiązuje do drugiej antyfony: „Pan cię osłoni swoją potęgą, * pod Jego opiekę się schronisz”.
 
Śpiew na uwielbienie:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (zwrotki nr 1, 2, 4)
„Sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia”. Po Komunii Świętej dziękujmy naszemu Ojcu za dar wiary.
 
Śpiew na zakończenie:
Gdy trwoga nas ogarnia (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Na zakończenie Mszy Świętej prośmy Maryję o umocnienie naszej wiary (zob. zwrotka nr 2) i oddalenie od nas pokus (zob. zwrotka nr 4).