Propozycje śpiewów - 25 marca

oprac. Piotr Braun

publikacja 26.02.2019 19:34

Zwiastowanie NMP. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Błogosławiona jesteś, Maryjo (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Rozważając introit: „Chrystus, przychodząc na świat, mówi: * Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże” oraz nawiązując do kolekty: „Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzie ciało (…)”, rozpocznijmy Mszę Świętą śpiewem „Błogosławiona jesteś, Maryjo” (zob. zwrotka nr 2).
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Po upadku człowieka grzesznego (zwrotki od nr 1 do nr 9)
W czasie procesji z darami zaśpiewajmy pieśń „Po upadku człowieka grzesznego”, która jest poetyckim streszczeniem usłyszanej Ewangelii.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Oto Panna pocznie (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Podczas Komunii Świętej śpiewajmy pieśń „Oto Panna pocznie”, której refren stanowi antyfona komunijna: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, * i nazwą Go imieniem Emmanuel”.
 
Śpiew na uwielbienie:
Wielbij, duszo moja, Pana (zwrotki od nr 1 do nr 10)
Razem z Maryją uwielbiajmy Pana Boga, który „wejrzał (…) z swojej stolicy * na pokorę służebnicy”.
 
Śpiew na zakończenie:
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Na zakończenie Mszy Świętej wykonajmy antyfonę ku czci Matki Odkupiciela.