Franciszek o Modlitwie Pańskiej

dodane 27.02.2019 11:59

Środowe katechezy papieża Franciszka, wygłoszone na przełomie roku 2018/2019.

Franciszek o Modlitwie Pańskiej Jędrzej Rams /Foto Gość

 1. Jezus nauczycielem modlitwy
 2. Bogu możemy powiedzieć o wszystkim
 3. Modlitwa wymaga odkrycia, że jesteśmy dziećmi Bożymi
 4. Nie ma modlitw niewysłuchanych
 5. Modlitwa wymaga powiedzenia Bogu "Abba"
 6. Każda modlitwa jest modlitwą wspólnoty
 7. Nie można modlić się jak papugi. Trzeba wejść w Tajemnicę
 8. Uczcić Boga, wyprosić łaski
 9. Modląc się o przyjście królestwa Bożego wyznajemy wiarę w zmartwychwstanie
 10. Modląc się o przyjście Królestwa Bożego wyznajemy wiarę w zmartwychwstanie
 11. Bóg może i chce przekształcić rzeczywistość, posługując się dobrem
 12. Chleb o który prosimy w modlitwie jest dla wszystkich
 13. Jesteśmy dłużnikami Boga
 14. Modlitwa "Ojcze nasz" uczy nas przeżywania świąt Paschalnych
 15. Jezus zastępuje prawo odwetu prawem miłości
 16. Bóg Nie jest źródłem pokus
 17. Naszą nadzieją jest przebaczenie Jezusa
 18. W każdej sytuacji módl się do Ojca