Propozycje śpiewów - Msza Wieczerzy Pańskiej

oprac. Piotr Braun

publikacja 10.04.2019 20:38

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne

Propozycje śpiewów - Msza Wieczerzy Pańskiej Roman Koszowski /Foto Gość

Śpiew na wejście:
W krzyżu cierpienie (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Introit Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej głosi pochwałę Krzyża Chrystusowego: „Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa; * w nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, * przez niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni”. Dlatego obchód Świętego Triduum Paschalnego rozpocznijmy śpiewem „W krzyżu cierpienie”.
 
Śpiew na umywanie nóg:
Przykazanie nowe daję wam (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Na obrzęd „mandatum” Mszał Rzymski proponuje sześć antyfon, które podejmują tematykę miłości do naszych bliźnich. Jedna z nich została zaczerpnięta z hymnu o miłości świętego Pawła Apostoła: „Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. Z nich największa jest miłość”, dlatego warto wykonać śpiew „Przykazanie nowe daję wam”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Gdzie miłość wzajemna i dobroć (zwrotki od nr 1 do nr 6)
Na początku liturgii eucharystycznej, zgodnie ze wskazówką Mszału Rzymskiego, należy śpiewać pieśń „Gdzie miłość wzajemna i dobroć”.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Jam jest Chlebem żywym (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Na Ucztę Pana (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Oto Chleb Aniołów (zwrotki od nr 1 do nr 4)
To Ty, o Panie, Chlebie nasz (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Antyfona na Komunię brzmi: „To jest Ciało moje za was wydane; ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy spożywać będziecie, na moją pamiątkę”. W ten szczególny wieczór podczas Komunii świętej warto wykonać powyższe pieśni.
 
Śpiew po Komunii:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (zwrotki od nr 1 do nr 8)
Po Komunii świętej uwielbiajmy naszego Ojca niebieskiego za ustanowienie Najświętszej Ofiary śpiewem „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”.
 
Śpiew na przeniesienie Najświętszego Sakramentu:
Sław, języku, tajemnicę (zwrotki od nr 1 do nr 6)
W czasie przeniesienia Najświętszego Sakramentu wskazane jest śpiewanie hymnu „Sław, języku, tajemnicę”. Pamiętajmy, że dwie ostatnie zwrotki („Przed tak wielkim Sakramentem”) należy odśpiewać wtedy, gdy procesja przyjdzie do „Ciemnicy”.
 
Śpiew na zakończenie:
Święte milczenie