Propozycje śpiewów - 30 kwietnia

oprac. Piotr Braun

dodane 24.04.2019 12:05

Św. Wojciecha, biskupa. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Sławny w męczenników gronie (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Rozważając introit: „Jak ziemia daje swój urodzaj i jak ogród rodzi swe nasienie, * tak Bóg sprawi, że wobec narodów ukaże się Twoja sprawiedliwość i Twoja chwała. Alleluja”, rozpocznijmy liturgię dzisiejszej uroczystości śpiewem „Sławny w męczenników gronie”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Alleluja! Żyw już jest (zwrotki nr 1 i 4)
Nawiązując do pierwszego czytania i słów Pana Jezusa: „Nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”, śpiewajmy podczas procesji z darami wskazane zwrotki pieśni „Alleluja! Żyw już jest”.
 
Śpiew na Komunię świętą:
O Panie, otwierasz rękę swoją (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W czasie Komunii Świętej śpiewajmy pieśń „O Panie, otwierasz rękę swoją”, która nawiązuje do communionu: „Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, * zostanie tylko samo, * ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Alleluja”.
 
Śpiew po Komunii:
Jezu Chryste, Zmartwychwstanie i życie (3 razy)
Chrystus jest naszym życiem. Nawiązując do drugiego czytania, wykonajmy po Komunii Świętej trzykrotny śpiew antyfony „Jezu Chryste, Zmartwychwstanie i życie”.
 
Śpiew na zakończenie:
Bogurodzica, Dziewica (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Na zakończenie Mszy Świętej wykonajmy hymn „Bogurodzica, Dziewica”.