Propozycje śpiewów - 8 maja

oprac. Piotr Braun

dodane 30.04.2019 09:34

Św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski.

Śpiew na wejście:
Przykazanie nowe daję wam (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Podczas procesji wejścia zaśpiewajmy pieśń „Przykazanie nowe daję wam”, nawiązując tym samym do introitu: „Świadczyłem o Twych nakazach wobec królów, * a nie wstydziłem się, * i rozważałem Twoje przykazania, które umiłowałem. Alleluja”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Jam jest Pasterz dobry (zwrotki nr 2, 3, 4, 5)
Nawiązując do usłyszanej Ewangelii, śpiewajmy podczas przygotowania darów pieśń „Jam jest Pasterz dobry”.
 
Śpiew na Komunię świętą:
O Panie, Tyś moim Pasterzem (zwrotki od nr 1 do nr 4)
Pan Jezus jest dobrym Pasterzem (zob. Ewangelia i antyfona na Komunię). Przyjmując Najświętsze Ciało Zbawiciela, śpiewajmy pieśń „O Panie, Tyś moim Pasterzem”.
 
Śpiew po Komunii:
Pasterzem jest mój dobry Pan (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Kontynuując temat Dobrego Pasterza, śpiewajmy po Komunii Świętej pieśń „Pasterzem jest mój dobry Pan”.
 
Śpiew na zakończenie:
Święty Stanisławie, patronie nasz, opiekunie (3 razy)
Na zakończenie Mszy Świętej prośmy o wstawiennictwo świętego Stanisława, opiekuna całej ojczyzny.