Propozycje śpiewów - 16 maja

oprac. Piotr Braun

publikacja 14.05.2019 10:17

Świętego Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Złącz, Panie, miłujących Cię (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Rozważając antyfonę na wejście: „Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, * czy to przez życie, czy przez śmierć; * dla mnie żyć, to Chrystus, * a śmierć jest mi zyskiem. Alleluja”, prośmy Pana Boga, aby zgromadził swoje rozproszone dzieci (zob. kolekta).
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Bóg kiedyś stał się jednym z nas (zwrotki nr 1, 2 i 6)
Pan Jezus prosił swojego Ojca, aby wszyscy „stanowili jedno”. Dlatego podczas procesji z darami śpiewajmy wskazane zwrotki pieśni „Bóg kiedyś stał się jednym z nas”.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Przyjmując Najświętsze Ciało Pana Jezusa, śpiewajmy pieśń „Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało”, która nawiązuje do antyfony na Komunię: „Ponieważ jeden jest Chleb, * przeto my wszyscy tworzymy jedno Ciało, * wszyscy bowiem bierzemy z jednego Chleba. Alleluja”.
 
Śpiew po Komunii:
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Po Komunii Świętej prośmy, aby Pan Bóg obdarzył jednością Kościół Święty.
 
Śpiew na zakończenie:
Jezu, zostań w nas (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Na zakończenie Mszy Świętej zaśpiewajmy pieśń „Jezu, zostań w nas”.