Propozycje śpiewów - 31 maja

oprac. Piotr Braun

dodane 14.05.2019 10:33

Nawiedzenie NMP. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne

Śpiew na wejście:
Tysiąc razy pozdrawiamy Ciebie (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Nawiązując do introitu: „Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy czcicie Boga, * opowiem, co uczynił mej duszy”, śpiewajmy w czasie procesji wejścia pieśń „Tysiąc razy pozdrawiamy Ciebie”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Duchem Świętym napełniona (z pieśni różańcowej: „Zebrani przed twoim ołtarzem”)
Rozważając Ewangelię o tajemnicy dzisiejszego dnia, śpiewajmy podczas przygotowania darów pieśń „Duchem Świętym napełniona”.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Chrystus Pan karmi nas (zwrotki od nr 1 do nr 9)
Antyfona komunijna jest fragmentem „Magnificat”: „Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, * gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, * święte jest Jego imię”. Dlatego podczas Komunii Świętej śpiewajmy pieśń „Chrystus Pan karmi nas”.
 
Śpiew po Komunii:
Bądź uwielbiony, miłosierny Boże (zwrotki od nr 1 do nr 5)
Uwielbiajmy Pana Boga, którego „miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją”.
 
Śpiew na zakończenie:
Cześć Maryi (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Na zakończenie Mszy Świętej zaśpiewajmy pieśń ku czci Najświętszej Maryi Panny.