Propozycje śpiewów - Zesłanie Ducha Świętego

oprac. Piotr Braun

dodane 06.06.2019 12:25

Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Wieczorna Msza Wigilijna

 
Śpiew na wejście:
Duchu Najświętszy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
W czasie procesji wejścia zaśpiewajmy pieśń „Duchu Najświętszy”, której trzecia zwrotka nawiązuje z antyfoną na wejście: „Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach * przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. * Alleluja”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Przybądź, Duchu Stworzycielu (zwrotki nr 1, 2, 6 i 7)
W Ewangelii słyszeliśmy o strumieniach wody żywej. Przynosząc dar chleba i wina, śpiewajmy hymn „Przybądź, Duchu Stworzycielu” (zob. zwrotka nr 2).
 
Śpiew na Komunię świętą:
Przyjdźcie do Mnie wszyscy (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Antyfona na Komunię brzmi: „W ostatnim dniu święta * Jezu, stojąc, zawołał donośnym głosem: * Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, * niech przyjdzie do Mnie i pije. * Alleluja”. Dlatego podczas Komunii Świętej śpiewajmy pieśń „Przyjdźcie do Mnie wszyscy”.
 
Śpiew po Komunii:
Chwała, moc i dziękczynienie (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Przyjąwszy Komunię Świętą, oddajmy chwałę i składajmy dziękczynienie Trójcy Świętej.
 
Śpiew na zakończenie:
Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę (zwrotki od nr 1 do nr 4)
W nawiązaniu do drugiego czytania, śpiewajmy na zakończenie pieśń „Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę”.

Msza Święta w dzień

Śpiew na wejście:
Duchu mądrości (zwrotki od nr 1 do nr 7)
Duchu Najświętszy (zwrotki od nr 1 do nr 3)
Mszę Świętą rozpocznijmy śpiewem powyższych pieśni, które nawiązuj do antyfon na wejście: „Duch Pański napełnił okrąg ziemi, * Ten, który ogarnia wszystko, * zna każdą mowę. * Alleluja” oraz „Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach * przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. * Alleluja”.
 
Sekwencja:
Przybądź, Duchu Święty (zwrotki od nr 1 do nr 5)
 
Śpiew na przygotowanie darów:
O Stworzycielu, Duchu przyjdź (zwrotki nr 1, 4, 6 i 7)
Prośmy, aby Duch Święty rozjaśnił światłem naszą myśl i aby wszystkiego nas nauczył.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Pamiątkę dnia świątecznego (zwrotki od nr 1 do nr 15)
W czasie Komunii Świętej śpiewajmy pieśń „Pamiątkę dnia świątecznego” i rozważajmy antyfonę komunijną: „Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym * i głosili wielkie dzieła Boże. * Alleluja”.
 
Śpiew po Komunii:
Najwyższemu Panu chwała (z pieśni mszalne: „Boże, lud Twój”)
Parafrazując psalm responsoryjny: „Niech chwała Pana trwa na wieki, * niech Pan się raduje z dzieł swoich”, zaśpiewajmy po Komunii Świętej pieśń „Najwyższemu Panu chwała”.
 
Śpiew na zakończenie:
Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie (zwrotki nr 1, 6 i 7)
Na zakończenie Mszy Świętej oddajmy cześć Maryi – Oblubienicy Ducha Świętego (zob. zwrotka nr 7).